Vijesti

Kategorija: Vijesti


Foto: Delegacija „Merhameta“ u razgovoru s na?elnicima Bubalom i Dedi?em (Konjic kod nacelnika 2)

„MERHAMET“ ITEKAKO ZASLUŽUJE PODRŠKU

Na?elnik Op?ine Jablanica Salem Dedi? podsjetio je da je „Merhamet“ u tom gradu proglašen lokalnom institucijom od društvenog zna?aja i naglasio da ?e Op?ina Jablanica zahvalna „Merhametu“ jer je on od ogromne pomo?i za ovu lokalnu zajednicu.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti


Foto:
Premijer BPK Emir Okovi? i resorni ministar Alen Pašovi? primili delegaciju „Merhameta“

OZVANI?ITI SARADNJU „MERHAMETA“ I VLADE BPK

Cilj nam je da budemo dobri i istinski partneri i da našom sinergijom zajedni?kim projektima pomognemo najugroženijim gra?anima na ovom podru?ju, da znaju da nisu sami i prepušteni sami sebi, naglasio je Šahi? tokom razgovora sa premijerom Emirom Okovi?em i ministrom Alenom Pašovi?em. Premijer Okovi? je predložio da se saradnja „Merhameta“ i Vlade BPK ozvani?i tako što ?e Vlada BPK, Centar za socijlani rad i „Merhamet“ potpisati memorandum o razumijevanju

Opširnije...

Kategorija: Vijesti


Foto: Delegacija „Merhameta“ u razgovoru s na?elnicima Bubalom i Dedi?em (Konjic kod nacelnika 2)

„MERHAMET“ ITEKAKO ZASLUŽUJE PODRŠKU

Na?elnik Op?ine Jablanica Salem Dedi? podsjetio je da je „Merhamet“ u tom gradu proglašen lokalnom institucijom od društvenog zna?aja i naglasio da ?e Op?ina Jablanica zahvalna „Merhametu“ jer je on od ogromne pomo?i za ovu lokalnu zajednicu.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti


Foto:
Uru?enje pomo?i vrijedne oko 1.000 KM izbjeglicama iz Sirije

VRIJEDNA POMO? ZA IZBJEGLICE IZ SIRIJE

 Porodicama iz Sirije „Merhamet“ je dostavio dva metra drva za ogrijev, kao i donaciju u hrani, odje?i, obu?i, dje?ijoj opremi, pelenama, posteljinama, dekama i sredstvima za higijenu. Jednoj porodici je doniran i dje?iji kreveti? za novoro?en?e. Vrijednost donacije ve?a je od 1.000 KM

Opširnije...

Kategorija: Vijesti


Foto:
Premijer BPK Emir Okovi? i resorni ministar Alen Pašovi? primili delegaciju „Merhameta“

OZVANI?ITI SARADNJU „MERHAMETA“ I VLADE BPK

Cilj nam je da budemo dobri i istinski partneri i da našom sinergijom zajedni?kim projektima pomognemo najugroženijim gra?anima na ovom podru?ju, da znaju da nisu sami i prepušteni sami sebi, naglasio je Šahi? tokom razgovora sa premijerom Emirom Okovi?em i ministrom Alenom Pašovi?em. Premijer Okovi? je predložio da se saradnja „Merhameta“ i Vlade BPK ozvani?i tako što ?e Vlada BPK, Centar za socijlani rad i „Merhamet“ potpisati memorandum o razumijevanju

Opširnije...

Kategorija: Vijesti


Foto:
Uru?enje pomo?i vrijedne oko 1.000 KM izbjeglicama iz Sirije

VRIJEDNA POMO? ZA IZBJEGLICE IZ SIRIJE

 Porodicama iz Sirije „Merhamet“ je dostavio dva metra drva za ogrijev, kao i donaciju u hrani, odje?i, obu?i, dje?ijoj opremi, pelenama, posteljinama, dekama i sredstvima za higijenu. Jednoj porodici je doniran i dje?iji kreveti? za novoro?en?e. Vrijednost donacije ve?a je od 1.000 KM

Opširnije...

Go to top