Vijesti

Kategorija: Vijesti


U skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji, “Merhamet” Australije je uputio pet kontejnera kurbanskog mesa, u ukupnoj koli?ini od 121 tone, prema turskoj luci Mersin, na adresu “Crvenog polumjeseca” koji je zadužen za distribuciju ove donacije sirijskim izbjeglicama smještenim u Republici Turskoj. Kurbansko meso je pristiglo u ovu važnu tursku luku u periodu izme?u 3. i 18. decembra 2014. godine

Opširnije...

Kategorija: Vijesti

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? razgovarao je danas s na?elnikom Op?ine Kakanj Nerminom Mandrom o situaciji u toj op?ini nakon katastrofe koje je sino? zadesila naselje Bare, gdje je klizište oštetilo ku?e 18 porodica sa 60 ?lanova, i u kojem je jedna mještanka izgubila život.
 
Šahi? je ponudio pomo? za sve ugrožene porodice koje su evakuirane iz uništenih domova i koje su smještene po privatnim ku?ama.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti

Samo dan nakon katastrofe, porodicama ?iji su domovi uništeni uru?eni su paketi sa interventnom humanitarnom pomo?i. Ta pomo? se sastojala u hrani, odje?i, obu?i, posu?u, sredstvima za higijenu, posteljinama, dekama i krevetima.

Svaki paket, vrijedan po 260 KM, sadrži po 38 artikala, a vrijednost ukupne „Merhametove“ donacije iznosila je blizu 8.000 KM

Opširnije...

Go to top