Vijesti

Kategorija: Vijesti

“HELPING HAND” DONIRAO 31.900 KM ZA 5.000 IFTARA

Ameri?ka humanitarna organizacija „Helping Hand“ iz Detroita, dugogodišnji partner HO „Merhamet“ MDD, i ove godine je donirala nov?ana sredstva za realizaciju Projekta „Ramadan Food Program 1439./2018.“ za pripremu i podjelu iftara najugroženijim kategorijama gra?ana u Bosni i Hercegovini, uglavnom povratnicima u manji bh. entitet i korisnicima “Merhametovih” javnih kuhinja. Na osnovu Odluke HO “Merhamet” MDD, donacija od 31.900 KM utrošena je za pripremu 5.000 iftara u “Merhametovim” narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti

„MERHAMET“ OBEZBIJEDIO OBROKE, NAPITKE I VO?E ZA U?ESNIKE „MARŠA MIRA“

Humanitarna organizacija „Merhamet“ MDD i svi njeni regionalni odbori i ove godine dali su logisti?ku podršku u?esnicima „Marša mira“ i obilježavanju 23. godišnjice genocida u Srebrenici. „Merhametovi“ regionalni odbori su obezbijedili veliki broj obroka, osvježavaju?ih napitaka, vo?e i slatkiše za u?esnike „Marša mira“ kako bi im olakšali dug i naporan put do Poto?ara.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti

ZA RAMAZAN POSTA?IMA 26.000 PAKOVANJA HURMI

„Al Khaleej Sugar“ iz Dubaija (Ujedinjeni Arapski Emirati), posredstvom SAMI SALMAN AL-SAMAIL iz Saudijske Arabije, donirala je HO „Merhamet“ MDD 26.000 pakovanja „KHALAS“ hurmi od po jednog kilograma, odnosno ukupno 3.200 kartona. Na ovaj na?in je „Al Khaleej Sugar“ podržao „Merhametove“ ramazanske aktivnosti.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti

„MERHAMET“ U?ESTVOVAO U PRIPREMI IFTARA NA ŽU?I ZA TRI HILJADE POSTA?A 

Povodom obilježavanja 8. juna - Dana odbrane op?ine Novi Grad Sarajevo i 26. godišnjice bitke za brdo Žu?, na ovom uzvišenju nadomak Sarajeva sve?ano je otvoren Dom oslobodilaca, memorijal odbrane i ulazna kapija memorijalnog kompleksa koji ?e se graditi na Golom brdu, lokalitetu gdje su se tokom agresije na našu zemlju vodile žestoke borbe za odbarnu grada Sarajeva i države BiH.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti

PODIJELJENO 800 PAKETA PO OPORUCI AGANA HODŽI?A

Regionalni odbor „Merhameta“ Goražde je tokom mjeseca Ramazana obradovao mnoge socijalno ugrožene gra?ane na podru?ju na kojem djeluje, a, kao i do sada, posebnu brigu vodio je o bošnja?kim povratnicima u manjem bh. entitetu. Jedna od aktivnosti koja je imala posebnog odjeka bila je usmjerena na izvršavanje obaveza iz testamenta donatora, rahmetli Agana Hodži?a koji je, ina?e, rodom iz sela Kovanj, u opštini Rogatica.

Opširnije...

Kategorija: Vijesti

ZAJEDNI?KI IFTAR ZA ?LANOVE ŠEHIDSKIH PORODICA

Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla, povodom 27. ramazanske ve?eri, u svojoj Narodnoj kuhinji „Imaret“ organizirao zajedni?ki iftar za ?lanove Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzle. Tako je „Merhamet“ okupio oko 100 majki, supruga, sestara i djece onih koji su dali svoj živote za Bosnu i Hercegovinu.

Opširnije...

Go to top