PO?ELA RADIONICA KROJENJA I ŠIVANJA

Po?etkom septembra, Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj krenuo je sa implementacijom novog projekta „Radionica krojenja i šivanja“.

Nakon što su obezbije?enje tri šiva?e mašine za ovaj projekat, zahvaljuju?i donaciji Mahira Mušinovi?a, maglajskog donatora koji radi i živi u Austriji, te ostale neophodne mašine, materijali i nužni preduslovi za otpo?injanje projekta, u prostorijama Regionalnog odbora Maglaj po?ela je radionica krojenja i šivanja pod rukovodstvom instruktorica Nadine Smajlovi? i Merime Mujki?.

- Projekat se pokazao interesantnim za društvenu zajednicu, tako da se odmah prijavilo 25 polaznica kursa. Prakti?na edukacija polaznica se odvija poslijepodne u blok-?asovima, svakim radnim danom. Od ovog broja, za projekat kojim se podsti?e i ekonomsko-poduzetni?ka inicijativa u porodicama, prijavio se i odre?en broj korisnica usluga „Narodne kuhinje“ što bi, svakako, trebalo stvoriti i odre?ene pretpostavke za poboljšanje životnog standarda takvih socijalno ugroženih porodica – kaže direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi?.

 

Tako?e, Regionalni odbor Maglaj je u septembru, uz pomo? odanog donatora, Humanitarnog fonda iz Atlante (USA), obezbije?ena su dva šporeta na loženje za dvije porodice u stanju socijalne potrebe. Rije? je o porodici Šahe Spahi? iz maglajske Gornje Mahale i porodice Mersihe Kendi? iz Jelovca, koje su, ina?e, korisnici usluga „Merhametove“ kuhinje u Maglaju.

Humanitarni fond iz Atlante ranije je pomogao u nabavci opreme za Narodnu kuhinju, a pružio je podršku projektu „Ku?na njega starih i iznemoglih“ na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj.

 Frank Gore Authentic Jersey
Go to top