MERHAMET“ URUČIO POMOĆ DEMOBILISANIM BORCIMA U BUŽIMU

Regionalniodbor “Merhamet” Bihać, u saradnji sa Osnovnim odborom “Merhameta” Bužim, obezbijedio je pomoć za 40 demobilisanih boraca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Realizaciju ove akcije pomoglo je Udruženje demobilisanih boraca Bužim.

- Na inicijativu Osnovnogodbora “Merhameta” Bužim, uručili smo 40 prehrambenih paketa za članove Udruženja demobilisanih boraca Bužim koji se nalaze na rubu životne egzistencije. U razgovoru sa demobilisanim borcima uvjerili smo se u tešku socijalno-ekonomsku situaciju u kojoj se trenutno nalaze. Donacija je obezbijeđena zahvaljujući stalnim donatorima i dobrim ljudima koji pružaju podršku aktivnostima „Merhameta“ - izjavio je direktor Regionalnog odbora “Merhameta” Bihać Alen Prošić.

Go to top Sam Steel Authentic Jersey