ZA RAMAZAN POSTA?IMA 26.000 PAKOVANJA HURMI

„Al Khaleej Sugar“ iz Dubaija (Ujedinjeni Arapski Emirati), posredstvom SAMI SALMAN AL-SAMAIL iz Saudijske Arabije, donirala je HO „Merhamet“ MDD 26.000 pakovanja „KHALAS“ hurmi od po jednog kilograma, odnosno ukupno 3.200 kartona. Na ovaj na?in je „Al Khaleej Sugar“ podržao „Merhametove“ ramazanske aktivnosti.

Tokom mjeseca ramazana „Merhamet“ je, posredstvom svojih regionalnih i osnovnih odbora, podijelio cjelokupnu koli?inu doniranih hurmi korisnicima „Merhametovih“ javnih kuhinja širom Bosne i Hercegovine, odnosno osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Odlukom HO „Merhamet“ MDD, svi regionalni odbori dobili su odre?ene koli?ine hurmi: Regionalni odbori Biha? i Maglaj po 2.400 pakovanja (po 300 kartona). Regionalni odbori Goražde i Jablanica dobili su po 2.000 pakovanja (odnosno po 250 kartona), Regionalni odbor Sarajevo i Zenica po 4.000 pakovanja (500 kartona), Regionalni odbor Travnik 4.800 pakovanja (600 kartona). 

Ova vrijedna donacija „Al Khaleej Sugar“ iz Dubaija obradovala je mnoge posta?e, korisnike usluga „Merhametovih“ javnih kuhinja i u?inila im ramazanske dane ljepšim. Ina?e, ovo nije prvi put da ova organizacija donira hurme „Merhametu“ tokom mjeseca ramazana.

 

 Jakub Voracek Authentic Jersey
Go to top