RADOST IFTARA „MERHAMET“ PODIJELIO SA BOŠNJACIMA U SREBRENICI

Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ organiziralo je u ?etvrtak 7. juna zajedni?ki iftar u Srebrenici za posta?e u ovom gradu. Hrana je pripremljena u narodnoj kuhinji „Imaret“ Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla, a Srebreni?anima koji su prisustvovali iftaru „Merhamet“ je podijelio i hurme.

- Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla svakog dana ramazana priprema iftare za posta?e koji su korisnici „Merhametove“ kuhinje. Istovremeno, pripremamo zajedni?ke iftare, poput ovoga u Srebrenici. Gotovo svaku no? smo u drugom gradu. Posebno su nam dragi iftari sa bošnja?kim povratnicima, demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima - kazala je v.d. direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensura Husanovi?.

  

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? naglasio je da svi regionalni odbori „Merhameta“ širom Bosne i Hercegovine i ove godine pripremaju iftare na otvorenom, tako da ?e se tokom ramazana socijalno urgoženim kategorijama gra?ana, osim redovnih obroka, pripremiti i podijeliti oko 150.000 iftara. 

- Posebno zadovoljstvo mi ?ini što ve?eras mogu podijeliti radost iftara sa vama – kazao je Šahi? i prenio selame od muslimana iz Zemun Polja, gdje je „Merhamet“ dvije no?i ranije, tako?e, organizirao iftar na otvorenom na platou ispred ostataka džamije koju su prošle godine porušile vlasti Srbije.

Prisutne na iftaru poselamio je i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac.

  

 Mike Ditka Womens Jersey
Go to top