LJEPOTA IFTARA, OSMIJEH DEDE MUŠANA, ZAHVALNOST NANE ŠEMSE...

Poznati sarajevski ljetopisac i pjesnik, Mula Mustafa Bašeskija, u jednom od mnogobrojnih zapisa pribilježio je i ovo: “Kad bi me neko upitao šta mi je na ovom svijetu najžalije ostaviti, rekao bih: sabaha, behara i iftara. Ko zna kakva se ljepota u tome krije, razumjet ?e”.

U mjesecu smo Ramazanu, ljeto je, behari su prošli, sabahi su prelijepi, iftari još ljepši. Ramazan je u islamskoj tradiciji poseban mjesec, a njegovo najzna?ajnije obilježje je post. Posebna specifi?nost Ramazana jesu sehuri, iftari te ramazanska druženja. Solidarnost i samilost je, tako?e, odlika Ramazana jer je u tom mjesecu obaveza davanja i pomo?i onima koji nemaju, kako bi se smanjila razlika izme?u bogatih i siromašnih, kako bi svaka duša osjetila ljepotu, radost i skrušenost ovog mubarek mjeseca.

Zbog svih ovih razloga, Regionalni odbor Merhameta” Sarajevo godinama radi na organizaciji zajedni?kih iftara, nastoje?i da i oni koji nemaju osjete ljepotu i radost iftara, kako bi i na taj na?in zadobili Božiju milost i zadovoljstvo.

U izuzetno prijatnoj, lijepoj i ugodnoj atmosferi, radnici ove humaniratne organizacije obišli su mnoga mjesta: Hrenovicu, Pra?u, Jele?, Sutjesku, Trnovo, Tar?in, Srednje, Ilijaš, Hrasnicu, Sokolovi? Koloniju, Vogoš?u.... dijele?i osmijeh, iftare i radost mira i tišine, ljepotu mirisa ramazanskog somuna, ozareno i sretno lice nane Podrinjke, Ilidžanke, Srebreni?anke, ?ija svaka bora i damar iskazuju zahvalnost i radost što su tu.

 

 

A Merhamet i njegovi radnici, slijede?i islamsku tradiciju da oni koji nahrane posta?a imaju posebnu nagradu kod Boga, ve? se od prvih dana Ramazana takmi?e u ?injenju dobra.

Zahvala ide Svevišnjem Gospodaru koji nam je podario zdravlje, nafaku, mudrost i volju da se bavimo ovim izuzetno teškim i odgovornim poslom, a veliko hvala ide radnicima Regionalnog odbora Merhameta: Mireli, Sajmi, Almiru; Mehmedu, Lejli, Senadi, Ismeti, Vahidi, Emini, Enidi, Ameru... bez ?ijeg truda, prisustva, elana bi sve ovo, vjerovatno, izgledalo i druga?ije i skromnije. Neka im Svevišnji udesetorostu?i nagrade za sva dobra koja ?ine uz ove mubarek dane.

A šta uistinu može biti ljepše od zadovoljsta Gospodara, mirisa somuna, smirenosti i skrušenosti iftarskog vremena, ljepote ljeta, osmijeha osamdesettrogodišnjeg Mušana iz sela Brdari?i, op?ina Pra?a, što iftari sa 120 insana, jer je skoro ?itavu godinu sam u svom selu. Zahvalnost nane Šemse iz Šadi?a, op?ina Fo?a, što se i nje neko sjetio pa je pozvao na iftar na otvorenom, da može da se druži, razgovar i prisje?a vremena kada je sve to bilo malo druga?ije, a i nana je bila puno mla?a.

 JJ Redick Jersey
Go to top