U BOSANSKOM PETROVCU ORGANIZIRAN ZAJEDNI?KI IFTAR ZA POVRATNIKE

Regionalni odbor „Merhameta“ Biha?, u saradnji sa partnerskom organizacijom „Helping hand“, koja je obezbjedila finansijska sredstva za organizaciju iftara, uprili?io je u Bosanskom Petrovcu iftar za povratnike. Ovo je ve? tre?a godina da „Merhamet“ u ovom gradu organizira iftara za 100 osoba, u saradnji sa Osnovnim odborom koji djeluje na podru?ju op?ine Bosanski Petrovac.

- „Merhamet“ je na podru?ju op?ine Bosanski Petrovac aktivno prisutan tokom cijele godine kroz razli?ite humanitarne akcije, a ne samo u Ramazanu. Cilj nam je da okupimo na jednom mjestu Bošnjake iz ovog prelijepog grada i da pošaljemo jednu pozitivnu poruku da se duh i radost Ramazana osjeti u Bosanskom Petrovcu. Izuzetno, nam je drago da je iftaru prisustvovao i generalni sekretar HO „Merhamet“ MDD, gospodin Sidik Aždahi? - izjavio je Alen Proši?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha?.

  

 Zach Zenner Womens Jersey
Go to top