STALNA BRIGA „MERHAMETA“ O MIGRANTIMA U BiH

Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo, u skladu sa svojim mogu?nostima, redovno pomaže migrante iz Sirije i drugih zemalja koji su privremeno uto?ište našli u Bosni i Hercegovini. Izme?u ostalog, uposlenici Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo posjetili su nekoliko lokacija na kojima borave migranti i dostavili su im životne namirnice i sredstva za higijenu. Jedna od lokacija nalazi se na Ilidži gdje borave 22 izbjegli?ke porodice, me?u kojima je i 35 djece. Uglavnom su to migranti iz Sirije, Iraka, Irana, i Afganistana.

„Merhametovi“ uposlenici dostavili su pomo? i migrantima koji borave u mjestu Nebo?aj nadomak Sarajeva. I Njima su uru?eni prehrambeni paketi i sredstva za higijenu.

Pomo? migrantima na podru?ju Kantona Sarajevo ?e se nastaviti.

  

Nedavno je predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? posjetio migante iz Sirije i drugih zemalja u parku prekoputa Vije?nice u Sarajevu. Šahi? se, u razgovoru sa izbjeglicama, interesirao o njihovom broju i prioritetnim potrebama.

- „Merhamet“ nastoji da se, u razgovorima sa sa nadležnim institucijama u BiH, traže i na?u najpovoljnija rješenja za zbrinjavanje migranata, me?u kojima su brojne porodice s djecom. „Merhamet“ je ovom problemu, izme?u ostalih, razgovarao i sa predstavnicima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Ovim unesre?enim ljudima, koji su trenutno našli uto?ište u BiH, „Merhamet“ pomaže od samog njihovog dolaska, u skladu sa svojim mogu?nostima - kazao je Šahi?. 

 George Kittle Womens Jersey
Go to top