„MERHAMET“ PODIJELIO HIGIJENSKE ARTIKLE SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU

Regionalni odbor „Merhameta“ Biha?, u saradnji sa sjedištem HO„Merhamet“ MDD, zaprimio je vrijedne donacije od ameri?ke partnerske organizacije MCC i od doma?e kompanije „Violeta“ iz Gruda. Donacija se sastoji od razli?itih vrsta higijenskih artikala.

- „Merhamet“ je danas, zahvaljuju?i partnerskoj organizaciji MCC i doma?oj kompaniji „Violeta“ po?eo sa podjelom higijenskih artikala stanovništvu slabijeg imovinskog stanja sa podru?ja USK-a. Distribuciju navedene pomo?i planiramo okon?ati u nekoliko narednih dana posredstvom „Merhametovih“ osnovnih odbora koji ?ine temeljnu strukturu Regonalnog odbora „Merhameta“ Biha?. Želimo, se iskreno zahvaliti Gradskoj upravi Biha? koja nam je obezbjedila tehni?ku podršku, odnosno prijevoz humanitarne pomo?i iz našeg centralnog skladišta. Tako?er, želimo pozvati sve naše sugra?ane da kupuju doma?e proizvode jer firma„Violeta“ je dokaz da naše kompanije vode brigu o svojim sugra?anima i društveno su odgovorne kompanije - izjavio je Alen Proši?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha?.

Tim povodom, Aalen Proši? je gostovao u emisiji TV USK, u emisiji "Od 10 do 12".

Pogledajte intevju: https://www.youtube.com/watch?v=Ow_RSFZL2hs

 

 

 

 Bradley Roby Authentic Jersey
Go to top