PREMIJER SULJKANOVI? IZRAZIO PUNU PODRŠKU „MERHAMETU“ I NJEGOVIM PROJEKTIMA

TUZLA, 12. april - Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanovi? i ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memi? razagovarali su sa predsjednikom HO „Merhamet“ MDD Hajrudinim Šahi?em i direktoricom Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensurom Husanovi?. Ovom prilikom istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom koja je najviše izražena na polju socijalne politike i pomo?i najugroženijim kategorijama stanovništva.

Hajrudin Šahi? se zahvalio na dobroj saradnji Vlade TK sa „Merhametom“ i izrazio nadu da ?e se ta saradnja još više poboljšati, za dobrobit socijalno ugroženih osoba na podru?ju Tuzlanskog kantona kojima je pomo? potrebna. Šahi? je, izme?u ostalog, prezentirao projekat „Ku?na njega“ koji „Merhamet“ planira proširiti na teritoriju cijele BiH.

 

- Ovim projektom želja nam je „otvoriti vrata“ i onima kojima je pomo? potrebna, a nisu u prilici iza?i i sami je zatražiti. „Ku?na njega“ je jedan od najhumanijih projekata i o?ekujemo podršku Vlade TK - rekao je Šahi?.

Premijer Jakub Suljkanovi? je potcrtao da Kantonalna vlada ve? duži niz godina finansijski pomaže rad Narodne kuhinje „Imaret".

- Ove godine Vlada je u Budžetu za 2018. godinu, za programe socijalne zaštite planirala oko 2 miliona KM sredstava više nego što je to bio slu?aj u 2017. godini - rekao je premijer Suljkanovi? i dodao da ?e Vlada TK podržati i „Merhametov“ projekat „Ku?na njega“.

Na kraju sastanka, sudionici su se složili da, iako je dosadašnja saradnja na vrlo visokom nivou, ipak postoji prostor i volja da se ona i dodatno unaprijedi.

 Orlando Pace Jersey
Go to top