“MADI” DONIRAO 2.000 KG MESNIH PRERA?EVINA I 4.000 KONZUMNIH JAJA

Mesna industrija „MADI“ doo Tešanj je tokom prethodna tri mjeseca donirala oko 2.000 kg svojih mesnih prera?evina za potrebe „Merhametovih“ narodnih kuhinja u Maglaju i Zavidovi?ima.

Prema rije?ima direktorice Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanele Omerovi?, ova donacija je uveliko doprinjela poboljšanju kvaliteta pripremljenih obroka u našim kuhinjama.

- Osim toga, svakodnevno smo te proizvode dijelili korisnicima u vidu suhog obroka, a jedan dio prera?evina je i direktno podijeljen i socijalno ugroženim porodicama i korisnicima projekta „Ku?na njege“ koju uporedo provodi Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj na podru?jima op?ina Maglaj i Zavidovi?i. Mesne proizvode ove kompanije „Merhamet“ je podijelio i socijalno ugroženim porodicama na podru?ju op?ine Tešanj, tokom obilazaka u mjesecu martu. Dio proizvoda proslijedili smo i regionalnim odborima „Merhameta“ Zenica, Tuzla i Travnik, a dio socijalno ugroženim u?enicima koja se hrane u školskoj kuhinji u Osnovnoj školi „Novi Šeher“ u Maglaju - kaže Omerovi?.

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj je od kompanije „Madi“ dobio i 4.000 komada konzumnih jaja koja su korištena za pripremu obroka u kuhinjama u Maglaju i Zavidovi?ima. Dio te donacije podijeljen je i korisnicima u vidu suhog obroka za dane vikenda, a dio je doniran „Merhametovoj“ kuhinji u Travniku.

 Robert Thomas Authentic Jersey
Go to top