„NARODNA APOTEKA“ DONIRALA TLAKOMJER I APARAT ZA KONTROLU ŠE?ERA U KRVI

Projekat „Ku?na njega“ Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj naišao je na podršku institucija, firmi i pojedinaca u tom gradu. Tako je maglajska Javna ustanova „Narodna apoteka“, shvataju?i zna?aj ovog projekta za društvenu zajednicu, odlu?ila donirati neophodnu medicinsku opremu. Tako je maglajski „Merhaet“ od „Narodne apoteke“ dobio profesionalni tlakomjer i aparat za kontrolu še?era u krvi, koji su neophodni za upotpunjavanje usluga ku?ne njege, usmjerene prema starim i iznemoglim osobama.

Direktorica Centra  za socijalni rad Maglaj Aida Hadži? je tako?er dala podršku projektu „Ku?na njega“ tako da obilasku korisnika tih „Merhameotivh“ usluga starim, bolenim i iznemoglim osobama prisustvuje i socijalni radnik, zajedno sa koordinatoricom Nadirom Zaimovi?.

- Prilikom posjete korisnicima, podijeljeni su mlije?ni proizvodi koje je donirala firma „MI99“ iz Grada?ca, kao i špinat sa „Merhametovog“ imanja u Zavidovi?ima. Tom prilikom, evidentirane su potrebe korisnika i pružene usluge mjerenja krvnog pritiska.

Uputili smo molbu institucijama, firmama i pojedincima za podršku našem projektu „Ku?na njega“. Me?u prvim donatorima bili su Humanitarni fond „Atlanta“ i njegov predsjednik Fadil Cvrk koji je donirao 15 paketa, u vrijednosti od 750 KM. Ovo nije prva donacija navedenog udruženja koje je u prethodnoj godini uputilo donaciju za potrebe „Merhametove“ Narodne kuhinje u Maglaju – kazala je direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi?.

 Jakub Zboril Jersey
Go to top