OBAVLJENI ZDRAVSTVENI PREGLEDI KORISNIKA NARODNE KUHINJE „IMARET“

Ekipa medicinskih sestara iz Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehovi?“ Tuzla obavila je preglede oko 100 korisnika Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli koji svoje dnevne obroke uzimaju na punktu u Podru?noj osnovnoj školi „Solana“. Korisnicima je ovom prilikom vršeno mjerenje krvnog pritiska i nivoa še?era u krvi, a od prisutne medicinske ekipe gra?ani Solane su dobili i korisne zdravstvene savjete i preporuke.

- Osim što osiguravamo po jedan dnevni obrok za oko 2.400 socijalno najugroženijih gra?ana Tuzlanskog kantona, u narednom periodu ?emo nastojati da što više brinemo i o njihovom zdravlju - isti?e Mensura Husanovi?, direktorica HO „Merhamet“ MDD RO Tuzla.

U mjesecu januaru, „Merhamet“ je bio dio akcije "Stop grli?u materice" u okviru koje su ljekari i medicinari iz UKC-a Tuzla i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo TK posjetili zvorni?ko povratni?ko naselje ?uli?i gdje je za žene iz ovog i okolnih mjesta održano prigodno predavanje o prevenciji opake bolesti te su obavljeni zdravstveni pregledi oko 100 povratnica.

Zdravstveni pregledi korisnika Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli nastavit ?e se u narednom periodu, i uz logisti?ku podršku „Merhameta“ patronažne ekipe Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehovi?“ s tim ciljem obi?i ?e još nekoliko punktova u više gradskih mjesnih zajednica.

 Ted Williams Womens Jersey
Go to top