DOSTAVLJENE 4,5 TONA HRANE GRA?ANIMA USK UGROŽENIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Nakon što je Štab civilne Unsko-sanskog kantona donio Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesre?e na podru?ju grada Biha?a i Cazina, Regionalni odbor „Merhameta“ Biha? uklju?io se u akciju pomaganja stanovništvu na ugroženim podru?jima.

- Obzirom da smo i mi bili prisutni na navedenim sastancima dobili smo zadatak da poja?amo humanitarne aktivnosti na terenu što smo shodno našim kapacitetima i uradili. Za nekoliko dana smo, u saradnji sa Centrima za socijalni rad gradova Biha? i Cazin, na teren uputili oko tri tone hrane za potrebe socijalno ugroženog stanovništva. Tako?e smo, obzirom na vremenske uslove na podru?ju ostalih gradova Unsko-sanksog kantona, poput Velike Kladuše i Bosanskog Petrovca, dostavili još oko 1.500 kilograma razli?itih prehrambenih proizvoda za socijalno ugroženo stanovništvo – kazao je direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha? Alen Proši?.

 

 Landon Collins Womens Jersey
Go to top