DOSTAVLJENE 4,5 TONA HRANE GRAĐANIMA USK UGROŽENIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Nakon što je Štab civilne Unsko-sanskog kantona donio Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području grada Bihaća i Cazina, Regionalni odbor „Merhameta“ Bihać uključio se u akciju pomaganja stanovništvu na ugroženim područjima.

- Obzirom da smo i mi bili prisutni na navedenim sastancima dobili smo zadatak da pojačamo humanitarne aktivnosti na terenu što smo shodno našim kapacitetima i uradili. Za nekoliko dana smo, u saradnji sa Centrima za socijalni rad gradova Bihać i Cazin, na teren uputili oko tri tone hrane za potrebe socijalno ugroženog stanovništva. Takođe smo, obzirom na vremenske uslove na području ostalih gradova Unsko-sanksog kantona, poput Velike Kladuše i Bosanskog Petrovca, dostavili još oko 1.500 kilograma različitih prehrambenih proizvoda za socijalno ugroženo stanovništvo – kazao je direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Bihać Alen Prošić.

 

Go to top Sam Steel Authentic Jersey