PROJEKTOM „KU?NA NJEGA“ U VAREŠU OBUHVA?ENO 10 OSOBA

Osnovni odbor „Merhameta“ Vareš, koji djeluje u sastavu Regionalnog odbora „Merhameta“ Zenica, po?eo je s realizacijom projekta „Ku?na njega“. Ovim projektom obuhva?eno je 10 osoba na podru?ju op?ine Vareš i svim korisnicima uru?eni su prehrambeno-higijenski paketi.

Realizacija projekta „Ku?na njega“ naišla je na odobravanje gra?ana, a projekat je podržao je i na?elnik op?ine Vareš Zdravko Maroševi?.

  

 Doug McDermott Womens Jersey
Go to top