POTPISANA ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA ZA KVALITETNIJE BH. DRUŠTVO

Zajednička deklaracija društvenih (nevladinih) organizacija potpisana je u petak 1. februara u Sarajevu, a definirana je kao prvi korak saradnje potpisnica, nakon čega će uslijediti konkretne zjedničke aktivnosti u istrajavanju izgradnje demokratskog društva i države BiH. Potpisnici zajedničke deklaracije su Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), HO Merhamet MDD, Hrvatsko narodno vijeće (HNV), Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost (SGV- PzR), Krug 99, La Benevolencija, HKD Napredak, Preporod, Društvo za ugrožene narode - Sekcija u BiH te Vijeće nacionalnih manjina FBiH.

Kako je istaknuto, Deklaracija je po sadržaju upućena faktički svim građanima BiH i reprezentira određenja i uvjerenja potpisnika vezano za državu BiH, kao i za sve elemente relevantne u današnjoj društvenoj i političkoj realnosti BiH.

   

- Osnovno opredjeljenje je put ka izgradnji demokratske, neovisne BiH vodeći računa prvenstveno o onome što spada u kategoriju zapadne civilizacije ostvarivanja građanskih prava i sloboda s jedne strane, a s druge strane način organizacije BiH koja će (sa svojim institucijama) u svim oblastima djelovanja biti realna podrška i na određeni način garant tome - naglašeno je.

Deklaracija definira i ono što je opredjeljenje i većine građana BiH, stvaranje stabilne situacije i ispunjavanje osnovnih uvjeta (formalnih i suštinskih) u procesu priključivanja EU.

Domaćin skupa bio je VKBI, a potpisnici očekuju razumijevanje unutar bh. institucija, akademske zajednice, nevladinih organizacija i organizacija koje rade na promociji civilnog društva i stvaranje realnog okvira za konkretne aktivnosti usmjerene na osiguranje uvjeta za kretanje u zacrtanom pravcu.

Deklaracija je otvorena za sve, kako je rečeno, organizacije i istaknute članove iz javnog, kulturnog, političkog, društvenog i drugih oblasti koji prihvaćaju sadržaj tog dokumenta.

Prenosimo tekst Deklaracije integralno:

Mi niže potpisani predstavnici nacionalnih/etničkih i građanskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, iz oblasti kulture, intelektualnih vijeća, karitativne djelatnosti, na srednjovjekovnom kraljevskom Gradu Bobovcu u srcu Bosne i Hercegovine, na Dan Državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra 2017. godine, usvojili smo Nacrt teksta, a danas 01.02.2018. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, donosimo i parafiramo

Čvrsto opredjeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regiona;

Svjedočeći da je Država Bosna i Hercegovina suverena, nedjeljiva i cjelovita država, priznata od strane Ujedinjenih naroda;

Uvjereni da su različitosti koje baštine naši narodi i građani unikatno bogatstvo iz koje je u proteklim stoljećima izgrađen i dio našeg zajedničkog bosansko-hercegovačkog identiteta;

Odlučni, na bazi naših različitosti, kao bogatsva u porodici europskih naroda i država, gradimo i razvijamo Bosnu i Hercegovinu kao društvo vrijednosti zajedničkog života;

Potvrđujući višestoljetnu opstojnost zemlje Bosne, vrijednosti ZAVNOBIH-a iz 1943. godine i obnove državnosti Bosne i Hercegovine, Referenduma građana o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine iz marta 1992. godine, postizanja mira putem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 21. decembra 1995. godine, prihvatajući neophodnost provođenja i priznavanja presuda, koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu: Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbourg-a, Međunarodnog Suda pravde Ujedinjenih nacija iz Den Haag-a i Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY) iz Den Haag-a, kao i presuda sudova države Bosne i Hercegovine;

Mi niže potpisani predstavnici nacionalnih/etničkih i građanskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, iz oblasti kulture, intelektualnih vijeća, karitativne djelatnosti, na srednjovjekovnom kraljevskom Gradu Bobovcu u srcu Bosne i Hercegovine, na Dan Državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra 2017. godine, usvojili smo Nacrt teksta, a danas 01.02.2018. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, donosimo i parafiramo

DEKLARACIJU

I

Izražavamo opredjeljenost da se država Bosna i Hercegovina, kao unikatna društvena, politička i državna organizacija,naša Domovina, treba graditi na bazi koncepta europskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, posebno u segmentu promoviranja i pravne zaštite građanina kao nosioca temeljnih prava i sloboda, u skladu sa odredbama Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda Vijeća Europe.

II

Niti jedno nacionalno ili etičko pitanje ili pravo građana, Bošnjaka, Srba ili Hrvata, kao ravnopravnih naroda, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela ili nesporazuma, već naprotiv, kao vrijednost koja je tokom višestoljetne opstojnosti naroda u Bosni i Hercegovini usađena i ugrađena kao bogastvo u zajedničke vrijednosti svih građana Bosne i Hercegovine.

III

Izražavamo opredjeljenje, da sa svim drugim učesnicima u kreiranju društvenog boljitka Bosne i Hercegovine (nevladinim organizacijama, akademskim institucijama, civilnom društvu, političkim organizacijama i dr.), sarađujemo, kako promovirati vlastiti nacionalni identitet, ne ugrožavajući vrijednosti drugog i drugačijeg, tako i istovremeno konzumirati građanska prava i stavljati građanina-čovjeka u fokus zaštite i bitnosti, a sve u cilju pozitivnog razvoja društva i države Bosne i Hercegovine.

IV

Radićemo na izradi zajedničkih platformi i pripremi zajedničkih projekata, koji imaju za cilj promovirati ideju mira, kroz dijalog i razumijevanje naših različitosti kao bogatstva, kao komparativne prednosti koje nas sve obogaćuju kao ljude, a onda i kao pripadnike građana, nacionalnih/etničkih zajednica, i nacionalnih manjina.

Bosnu i Hercegovinu vidimo kao državu u kojoj će svi građani, narodi, i manjine biti ravnopravni na cijelom njenom teritoriju,  u kojoj će se vrednovati tekovine antifašizma, slobode ispovjedanja vjere i uvjerenja, kulture i demokratske države, u kojoj će funkcionirati vladavina prava, te biti brana svim onim snagama koji žele dodatne etničke podjele, segregaciju, omalovažavanje i nepriznavanje prava drugima i drugačijima.

V

Izražavamo trajnu opredjeljenost za djelovanje na otklanjanju političkih posljedica sudski konstatovanog međudržavnog oružanog sukoba i udruženog zločinačkog poduhvata protiv Bosne i Hercegovine, i moralnoj obnovi društva na vrijednostima i vrlinama uzajamnog poštovanja i razumijevanja građana, naroda i nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

VI

Sa ovom Deklaracijom upoznaćemo bosansko-hercegovačku javnost i sve međunarodne organizacije, institucije i diplomatska predstavništva u Bosni i Hercegovini.

VII

Ova Deklaracija predstavljaće osnovu za izradu budućih dokumenata o saradnji i razumijevanju između strana potpisnica.

Go to top