PODIJELJENO 60 STIPENDIJA U?ENICIMA IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA

Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” podijelilo je  stipendija za školsku 2017./2018. godinu u?enicima osnovnih i srednjih škola iz socijalno ogroženih porodica u razli?itim podru?jima Bosne i Hercegovine. Rije? je o stipendijama iz Fondacije “Edah Be?irbegovi?” koje “Merhamet” dodjeljuje od 2012. godine. Godišnja stipendija za srednjoškolce iznosi 750 KM, a za u?enike osnovnih škola 500 KM. Stipendije se ispla?uju jednokratno u punom iznosu.

U sjedištu „Merhameta“ u Sarajevu stipendisti iz cijele Bosne i Hercegovine potpisali su ugovore sa predsjednikom „Merhameta“ Hajrudinom Šahi?em.

- Naša želja je da animiramo što više institucija, privrednika i pojedinaca koji ?e podržati ovu “Merhametovu” aktivnost i omogu?iti da našim stipendijama obuhvatimo što više djece iz socijalno ugroženih porodica širom Bosne i Hercegovine - izjavio je predsjednik HO “Merhamet” MDD Hajrudin Šahi? brojnim medijima koji su izvijestili o dodjeli “Merhametovih” stipendija.

Predsjednica Komisije za dodjelu stipendija iz Fondacije „Edah Be?irbegovi?“ prof. dr. Šahzija Dreca naglasila je da se, prema pravilniku, 70 posto stipendija dodjeljuje u?enicima iz povratni?kih porodica u Republici Srpskoj, a 30 posto za djecu iz Federacije BiH.

I profesorica ?onlagi?-Dreca je pozvala institucije, firme i gra?ane BiH da podrže ovu aktivnost „Merhameta“ kako bi se stipendiranjem obuhvatio što ve?i broj djece iz ugroženih, mnogo?lanih porodica, prije svega povratni?kih porodica u RS.

- To mogu u?initi odvajanjem jedne KM od li?nog dohotka, doniranjem dvije KM na „Merhametov“ humanitarni broj 090 291 069, kao i stipendiranjem jednog u?enika u toku školske godine mjese?nom i cjelokupnom uplatom godišnje stipendije na ra?un Fonda „Edah Be?irbegovi?“ – kazala je profesorica ?onlagi?-Dreca.

Uplata se može izvršiti kod Vakufske banke na transakcioni ra?un: 1601120000002395, poziv na broj: 1601020000012488, s naznakom Stipendije za Fond „Edah Be?irbegovi?“.

  

Stipendistima su se obratili i potpredsjednik „Merhameta“ prof. dr. ?azim Hadžimejli? i ?lanovi Upravnog odbora „Merhameta“ Muharem Zejnulahu i Sulejman Sarajli? naglašavaju?i da su djeca budu?nost Bosne i Hercegovine te da „Merhamet“ želi dati doprinos da budu uspješni tokom školovanja i u budu?em životu.

Svojom pjesmom goste je po?asti naš poznati pjeva? Zijad Sipovi?.

U?enica Srednje škole „Vuk Karadži?“ iz Me?e?e zahvalna je „Merhametu“ za stipendiranje.

- „Merhametova“ stipendija mi mnogo zna?i, jer ?e mi itekako olakšati školovanje - kazala je Duran.

I Merjema Kamenjaševi? iz Vareša, u?enica Srednje medicinske škole u Sarajevu je ove godine dobila „Merhametovu“ stipendiju.

- Zahvaljujem se „Merhametu“ koji ?e mi u ovoj školskoj godini pomo?i svojom stipendijom. To je lijep i koristan gest ne samo za mene nego za mnogobrojne u?enike koje „Merhamet“ stipendira - kazala je Kamenjaševi?.

Alim Brzika je osnovac iz Livna koji se tako?e našao me?u 60 „Merhametovih“ stipendista. I on je kazao da mu „Merhametova“ stipendija mnog zna?i.   

Ina?e, „Merhamet“ je Fondaciju „Edah Be?irbegovi?“ osnovao 2012. godini i ona nosi ime bivšeg predsjednika HO „Merhamet“ MDD, rahmetli Edaha Be?irbegovi?a, jedna je odnajzna?ajnijihinajprepoznatljivijihfigurauhistoriji „Merhameta”.

   

  

 Antoine Vermette Womens Jersey
Go to top