„MERHAMET“ ?E POMAGATI IZBJEGLICE IZ SIRIJE I DRUGIH ZEMALJA I U BOR?I KOD BEOGRADA

Povodom 18. decembra – Me?unarodnog dana migranata, predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? pojetio je Izbjegli?ki centar „Adra“ u Bor?i nadomak Beograda.

Tokom razgovora sa rukovodstvom ovog koletivnog centra u kojem je uto?ište našlo oko 200 izbjeglica iz Sirije i drugih bliskoisto?nih zemalja, predsjednik Šahi? se upoznao sa problemima sa kojima se suo?avaju izbjeglice. Razgovarano je o uspostavljanju saradnje, u cilju poboljšanja uslova za boravak izbjeglica u Izbjegli?kim centrom „Adra“.

- Razmotrit ?emo mogu?nost da se od 1. janura 2018. godine „Merhamet“ uklju?i u obezbje?ivanje pripreme toplih obroka u kuhinji Islamskog centra u Beogradu, kako bismo izbjeglicama u kolektivnom centru „Adra“ olakšali njihov izbjegli?ki život - kazao je Šahi?.  

 Robert Bortuzzo Jersey
Go to top