„MERHAMET“, VKBI, „PREPOROD“ I BOŠNJAČKI INSTITUT OZVANIČILI SARADNJU

Predstavnici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Bošnjačke kulturne zajednice “Preporod”, HO “Merhamet” MDD i Bošnjačkog instituta Fondacija Adila Zulfikarpašića potpisali su Protokol o međusobnom razumijevanju i saradnji. Radi se o potvrdi aktivnosti te četiri temeljne bošnjačke organizacije koje, kako je rečeno, datiraju još od popisa stanovništva 2013. godine.

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, BKZ “Preporod” i HO “Merhamet” MDD su ove godine organizirali (prvi put nakon 24 godine) obilježavanje 28. septembra - Dana Bošnjaka, a definirali su i aktivnosti za narednu godinu.

Među zajedničkim aktivnostima bilo je i obilježavanje Dan državnosti BiH, ove godine na Bobovcu. Četiri bošnjačke organizacije, potpisnice protokola, nadaju se da će obilježavanje 25. novembra na tom historijskom mjestu svake godine biti sve kvalitetnije, a šira javnost biti detaljnije informirana o značaju Dana državnosti BiH.

 

Potpisnice protokola su četiri temeljne bošnjačke organizacije iza kojih je dugogodišnja tradicija i značajni rezultati u radu ali su, kako je istaknuto, ostavili prostor i mogućnost da im se pridruže i ostale organizacije koje cijene, vole i poštuju državu BiH.

Protokol o međusobnom razumijevanju i saradnji potpisali su predsjednici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prof. dr Nedžad Mulabegović, Bošnjačke kulturne zajednice “Preporod” prof. dr Senadin Lavić, Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” doc. dr. sc Hajrudin Šahić te prof. dr Faris Gavrankapetanović, predsjednik Upravnog odbora Bošnjačkog instituta Fondacija Adila Zulfikarpašića.

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahić je potpisivanje protokola ocijenio kao veoma značajan događaj za nastavak saradnje četiri temeljne bošnjačke organizacije, koja će se odvijati na dobrobit Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, ali i svih onih koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju kao svoju domovinu.

 

Predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prof. dr Nedžad Mulabegović naglasio je da ove organizacije već dosta dugo sarađuju kao krovne bošnjačke institucije vrazličitih opredjeljenja i različitih područja djelovanja.

- Svaka od ovih institucija je, na određeni način, specijalizirana. Međutim, postoje i neki projekti koji su od opšteg značaja ne samo za Bošnjake i bošnjačke institucije, nego i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Kad to kažem, konkretno mislim na završetak projekta Riječnika bosanskog jezika, mislim na inicijacije za realizaciju Enciklopedije Bosne i Hercegovine, na suradnju ovih bosanskohercegovačkih institucija sa Bošnjacima koji žive u okruženju, koje ne možemo smatrati dijasporom jer su oni integralni dio bošnjačkog naroda. Pri tome, naravno, mislim i na oficijelne institucije kao što su Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, a naše su ambicije da proširimo djelatnosti i na područje Makedonije, Kosova i Hrvatske. 

Prema tome, potpisivanje protokola između ove četiri temeljne bošnjačke institucije će, s jedne strane, dati legitimitet toj našoj suradnji, a, s druge strane, bićemo u mogućnosti i da napravimo određenu koordinaciju, odnosno koordinaciono tijelo da bi naše aktivnosti bile, na određen način, sinhronizirane, i da bi se postigli bolji rezultati - kazao je profesor Mulabegović.

Predsjednik „Preporoda“ prof. dr. Senadin Lavić naglasio je da su četiri bošnjačke organizacije

ozvaničile program saradnje u budućnosti.

 

- Cilja nam je bio da preciziramo naše djelatnosti i saradnju u interesu i na korist bošnjačkog naroda, prije svega, ali i svih ljudi u Bosni i Hercegovini koji će od naše saradnje imati koristi. „Preporod“ je u kulturi do sada razvijao bošnjačko-bosanske projekte, „Merhamet“ je do sada širom Bosne i Hercegovine i svijeta pokazao da ima velike kapacitete za humanitarno djelovanje, a Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, kao mlađa bošnjačka institucija, pokušava organizirati ove projekte kao jedno vijeće koje bi pomagalo i koordiniralo rad ove četiri temeljne bošnjačke organizacije kako bismo dobili kvalitetne rezultate od interesa za sve ljude u Bosni i Hercegovini - kazao je profesor Lavić.

  

Go to top