„VIOLETA“ ?E ISPORU?ITI „MERHAMETU“ PROIZVODE U VRIJEDNOSTI OD 33.000 KM

Kompanija „Violeta“ d.o.o. Grude i HO „Merhamet“ MDD potpisali su ugovor o donaciji povodom pokretanja velike nacionalne kampanju pod nazivom „Pomozimo zajedno“. U Ugovoru se, izme?u ostalog, navodi da donator, kompanija „Violeta“, prihvata molbu primatelja donacija, HO „Merhamet“ MDD da mu isporu?i proizvode u prodajnom iznosu od 33.000 KM.

Kao društveno i socijalno osviještena, kompanija „Violeta“ je, u saradnji s humanitarnim organizacijama „Caritas BiH“, HO „Merhamet“ MDD i „Crveni krst RS“ odlu?ila da pokrene veliku nacionalnu kampanju pod nazivom „Pomozimo zajedno“, u sklopu koje ?e se, kako se navodi, „donirati potrebite obitelji diljem BiH  u vrijednosti od 100 000 BAM“.

Kampanja po?inje 10.12.2017. i traje do 10.1.2018., a u tom periodu kupovinom bilo kojeg  „Violeta“ proizvoda i vi u?estvujete u pomaganju onima kojima je pomo? najpotrebnija.

Iskreno davanje i pomaganje ?ini i nas same zahvalnijim i zadovoljnijim osobama. Stoga, pružimo zajedno ruku potrebitima i osjetimo toplinu poklanjanja.

 Giovani Bernard Jersey
Go to top