PREHRAMBENE PAKETI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA U BOSANSKOM PETROVCU

Regionalni odbor „Merhameta“ Bihać, u saradnji sa Osnovnim odborom „Merhameta“ Bosanski Petrovac, podijelio je 17 paketa sa osnovnim prehrambenim namirnicama socijalno ugroženim porodicama na području općine Bosanski Petrovac.

- „Merhamet“  je na području općine Bosanski Petrovac realizirao niz humanitarnih aktivnosti, prvenstveno zahvaljujući volonterima i dobrim ljudima sa ovog područja. Danas smo, zahvaljujući donatorima, obezbjedili prehrambene pakete za 17 osoba koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Također, razgovarali smo sa sekretarom Osnovnog odbora „Merhameta“ Bosanski Petrovac Rifetom Nukićem o realizaciji planiranih humanitarnih aktivnosti do kraja 2017. godine, a sve sa ciljem poboljšanja životnog standarda socijalno ugroženih osoba - izjavio je Alen Prošić, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Bihać.

Go to top Sam Steel Authentic Jersey