PREHRAMBENE PAKETI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA U BOSANSKOM PETROVCU

Regionalni odbor „Merhameta“ Biha?, u saradnji sa Osnovnim odborom „Merhameta“ Bosanski Petrovac, podijelio je 17 paketa sa osnovnim prehrambenim namirnicama socijalno ugroženim porodicama na podru?ju op?ine Bosanski Petrovac.

- „Merhamet“  je na podru?ju op?ine Bosanski Petrovac realizirao niz humanitarnih aktivnosti, prvenstveno zahvaljuju?i volonterima i dobrim ljudima sa ovog podru?ja. Danas smo, zahvaljuju?i donatorima, obezbjedili prehrambene pakete za 17 osoba koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Tako?er, razgovarali smo sa sekretarom Osnovnog odbora „Merhameta“ Bosanski Petrovac Rifetom Nuki?em o realizaciji planiranih humanitarnih aktivnosti do kraja 2017. godine, a sve sa ciljem poboljšanja životnog standarda socijalno ugroženih osoba - izjavio je Alen Proši?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha?.

 Darron Lee Jersey
Go to top