„MADI“ OMOGU?IO PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA NARODNU KUHINJU U MAGLAJU

U velikom prodajnom centru kompanije „Madi“ Bukva-Tešanj je uspješno realizirana akcija prikupljanja prehrambenih namirnica i nov?anih sredstava, koje su za potrebe „Merhametove kuhinje u Maglaju donirali gra?ani Tešnja. Akcija je ralizirana uz pomo? u?enika Mješovite srednje škole Maglaj i njihove nastavnice Jasmine Loši?.

Direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi? se zahvalila gra?anima Tešnja koji su podržali ovu akciju i dali svoj doprinos.

 

- Zahvalni smo i vlasniku kompanije „Madi“ Ishaku Jabandži?u koji nam je omogu?io da se ova akcija realizira. Kompanija „Madi“ je, tako?e, donirala odre?ene koli?ine brašna i ulja za potrebe kuhinje. Iz ove komapnije su izjavili da podržavaju našu akciju i da im je izuzetno drago što su srednjoškolci uklju?eni u naš humanitarni rad i uputili sve pohvale Srednjoj mješovitoj školi Maglaj. Bitan doprinos akciji su dali i „Antena radio“ Jelah i „Radio Tešanj“ koji su naši saradnici u svim humanitarnim aktivnostima - kaže Omerovi?.

Prema njenim rije?ima, ralizaciji ove aktivnosti zna?ajan doprinos je dao i vlasnik prodavnice namještaja „STOP“ iz Kosove Mustafa Top?i?, koji je obezbijedio prevoz u?enika do Tešnja i nazad, uzeo u?eš?e u kupovini namirnica te, na kraju akcije, sa po 10 KM nagradio 10 u?enika koji su u?estvovali u akciji.

 Rob Kelley Womens Jersey
Go to top