MALIŠANI IZ „DJE?IJEG KUTKA“ POMOGLI „MERHAMETOVU“ NARODNU KUHINJU „IMARET“

Mališani iz Tuzle, u?esnici nedavno uspostavljenog specijaliziranog programa pod nazivom „Dje?iji kutak“, koji podrazumijeva rad sa djecom, obilježili su „Dan humanitarnih akcija“ s ciljem pomo?i „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji „Imaret“ u Tuzli. Polaznici su tom prilikom napravili crteže, ?estitke i druge rukotvorine sa svojim porukama, koje su prodali, a od dobijenog novca kupljeno je 38 kilograma graha za potrebe Narodne kuhinje „Imaret“.

Mališanima iz „Dje?ijeg kutka“ i njihovoj vaspita?ici Sandri Bešlagi? zahvalila se direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensura Husanovi?, koja ih je pozvala da posjete Narodnu kuhinju i upoznaju se sa na?inom pripreme i distribucije obroka za oko 2.400 korisnika širom Tuzlanskog kantona.

„Dje?iji kutak“, sa cjelodnevnim i poludnevnim programom za djecu u Tuzli, organizira predavanja i za roditelje na temu „NTC sistem u?enja“. Rije? je o specijaliziranom programu koji pomaže da dijete dostigne svoje biološke potencijale, a jedan od ciljeva je i  razvijanje osje?aja solidarnosti kod najmla?ih prema osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

    

 Marcus Martin Authentic Jersey
Go to top