U NOVOM ?ETVOROGODIŠNJEM MANDATU JA?ANJE HO „MERHAMET“ MDD

Konstituiraju?a sjednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda ?asti HO „Merhamet“ MDD održana je u ?etvrtak, 5 oktobra, u Vukelji?ima, Op?ina Busova?a. Novoizabranim i starim ?lanovima organa HO „Merhamet“ MDD podijeljene su potvrde o njihovom izboru na Izještajno-izbornoj skupštini Društva, koja je održana 21. septembra u Zavidovi?ima.

Na konstituiraju?oj sjednici u Vukelji?ima prisustvovali su i direktori svih regionalnih odbora HO „Merhamet“ MDD.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? zahvalio se svim izabranim ?lanovima Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda ?asti i izrazio nadu da ?e novi saziv svih organa društva u narednom ?etvorogodišnjem mandatu uspješno raditi, unijeti svježinu i nove ideje u radu „Merhameta“, na dobrobit Društva, ali i onih zbog kojih „Merhamet“ postoji, socijalno ugroženih kategorija gra?ana Bosne i Hercegovine.

  

 

Šahi? je govorio i o planovima „Merhameta“ u narednom periodu, a prisutne je upoznao i sa doprinosom „Merhameta“ u organiniziranju Sve?ane akademije povodom Dana Bošnjaka, koja je održana 28. septembra u sarajevskoj Vje?nici.

- Osim „Merhameta“, organizatori Sve?ane akademija bili su i Vije?e Kongresa bošnja?kih intelektualaca i BZK „Preporod“. Dakle, u pitanju su tri temeljne bošnja?ke organizacije koje su bile organizatori i Bošnja?kog sabora, održanog 28. septembra 1993. godine, kada su bosanski muslimani vratili svoje historijsko ime Bošnjaci i svoj bosanski jezik. Ovo je bio veoma važan doga?aj za „Merhamet“ - kazao je Šahi?.

    

Na konstituiraju?oj sjednici u Vukelji?ima, za potpredsjednike HO „Merhamet“ MDD izabrani su prof. dr Šahzija ?onlagi?-Dreca i prof. dr. ?azim Hadžimejli?, koji su, tako?e, poželjeli novom sazivu da budu uspješni u novom ?etvorogodišnjem mandatu. Prisutne je pozdravio i zamjenik predsjednika HO „Merhamet“ MDD Timur Numi?.  

Profesor ?azim Hadžimejli?, koji je bio doma?in, priuštio je u?enicima konstituiraju?e sjednice trenutke za pam?enje. Naime, gosti su posjetili Polikliniku „Hadžimejli?“, biblioteku koja broji 11.000 zna?ajnih naslova, potom Tekiju šejha Husei babe Hadžimejli?a i porodi?ni muzej šejh Musa hafiz ?azima Hadžimejli?a, koji posjeduje veoma bogatu zbirku starih rukopisa i knjiga, nošnji, raznog posu?a ovog kraja.

    

    

   

 Brooks Reed Womens Jersey
Go to top