RAZMOTRITI MOGU?NOST ULASKA  „MERHAMETA“ U BUDŽET BPK GORAŽDE

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Okovi? posjetio je sjedište HO „Merrhamet“ MDD u Sarajevu, gdje su s njim razgovarali predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi?, njegov zamjenik Timur Numi? i ?lan Upravnog odbora Mensur Bekti?.

Predsjednik Šahi? je upoznao premijera Okovi?a s aktivnostima i planovima „Merhameta“ te je razgovarao o zna?aju djelovanja Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona je pohvalio rad Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde i njegovog direktora Šemsudina Kuljuha te je obe?ao da ?e Vlada BKP razmotriti mogu?nost da se ovaj Regionalni odbor uvrsti u kantonalni budžet i na taj na?in riješi trajna pomo? „Merhametu“, koji, kako je kazao Okovi?, radi dobru i veoma korisnu stvar u Bosansko-podrinjskom kantonu. 

 Jordan Eberle Womens Jersey
Go to top