„MERHAMET“ RASPISAO KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA U?ENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Na osnovu ?lana 5 Pravilnika o dodjeli u?eni?kih stipendija odluke broj: 888/17 od 25.08.2017. godine Upravni odbor HO „Merhamet“ MDD raspisuje:

KONKURS

Za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje „Edah Be?irbegovi?“ u?enicima osnovnih i srednjih skola za školsku 2017/2018 godinu

Dodjeljuje se ukupno 34 stipendije za u?enike osnovnih i 25 stipendija za u?enike srednjih škola od ?ega:

1. Stipendije za podru?je Republike Srpske:

a.) 24 stipendije za u?enike osnovnih škola

b.) 16 stipendija za u?enike srednjih škola

2. Stipendije za podru?je Federacije BIH (Prozor, Stolac, ?apljina, Ljubuški, Tomislavgrad, Livno, Glamo?, Žep?e i Jajce)

a.) 10 stipendije za u?enike osnovnih škola

b.) 9 stipendija za u?enike srednjih škola

UVJETI

Pravo u?eš?a na Konkursu imaju svi redovni u?enici: osnovnih i srednjih škola, obrazovnih institucija sa podru?ja Republike Srpske i navedenih op?ina u Federaciji BiH.

 

 

 Eric Tomlinson Authentic Jersey
Go to top