DONIRALE NAMJEŠTAJ SOCIJALNO UGROŽENIM SUGRA?ANIMA

Zeni?anke Enisa Herceg i Sena Kapidži? donirale su namještaj socijalno ugroženim gra?anima Zenice, o kojima brine Regionalni odbor „Merhameta“ Zenica. Tako su „Merhametovim“ korisnicima podijeljeni: trosjed, dvosjed, dvije fotelje, tri kau?a, komoda i dva kuhinjska stola.

Namještaj su dobili Edin Korkman, Hasreta Jahi?, Nermin Huseinagi?, Jasmina Mrgi? i Luka Vidovi?

- Koristimo priliku da se, u naše ime i u ime naših korisnika, zahvalimo gospo?ama Enisi Herceg i Seni Kapidži?. Ovim putem pozivamo sve naše sugra?ane da na isti ili sli?an na?in pokažu solidarnost prema socijalno ugroženium sugra?anima. Tako, pored prehrambenih artikala, oni mogu donirati i višak namještaja, tepiha, posu?a, odje?e, obu?e, školskog pribora, ?a?kih torbi što ?e dobro do?i našim korisnicima – kazala je direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Zenica Zijada Kliko.  

Zainteresirani donatori mogu sve informacije mogu dobiti na naš telefon: 032/425 530.

    

 Cody Whitehair Authentic Jersey
Go to top