RAMAZANIJE I IFTARI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRA?ANE

Predstavnici Osnovnog odbora „Merhameta“ Bugojno nastojali su socijalno ugroženim gra?anima u toj op?ini olakšati i uljepšati Ramazan. Tako ve? drugu godinu organiziraju svakodnevnu podjelu ramazanija za svoje korisnike, ali i druge gra?ane koji ih nisu u stanju kupiti sami.

– Uz ramazanije, sino? smo svima koji su došli u kiosk kod zgrade Medžlisa IZ Bugojno podijelili hurme i kola?e. Tako?er, 25 korisnika „Merhameta“ prisustvovalo je zajedni?kom iftaru u Kulturnom centru princeze Dževhere – kazao je sekratar bugojanskog „Merhameta“ Dževad Ibrahimovi?.

Dodaje da su najugroženijim stanovnicima u op?ini podijeljeni i prehrambeni paketi, te da su posljednje aktivnosti ove humanitarne organizacije naišle na brojne pohvale u javnosti.

– Ovo je na?in da pokažemo da neko brine o njima i da nisu sami. Sli?ne akcije za naše korisnike organizirat ?emo i ubudu?e – naglasio je Ibrahimovi?, koji je proteklih godina inicirao i organizirao mnoge humanitarne akcije u Bugojnu.

 

 Austin Carr Authentic Jersey
Go to top