„HEPLING HAND“ I „MERHAMET“ IFTARIMA OBRADOVALI POSTA?E U ORU?AMA I DOBOJU

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj, u saradnji sa partnerskom orgnizacijom „Helping Hand“, organizovao je iftar za 85 posta?a u mjesnoj zajednici Oru?e, kao i 50 iftara u prostorijama Gradske džamiji „Selimija“ u Doboju.

U mjesnoj zajednici Oru?e iftaru je, zajedno sa mještanima i djecom koja poha?aju mektebsku nastavu, prisustvovao i na?elnik op?ine Maglaj Mirsad Mahmutagi?.

- „Merhamet“ je prvi organizirao zajedni?ki iftar u našoj mjesnoj zajednici i mi mu se zbog toga zahaljujemo jer je ovim gestom „Merhamet“ pokazao da nismo sami - izjavio je povjerenik Mustafa Hajdi?.

U prostorijama gradske džamije u Doboju iftaru je prisustvovalo 50 posta?a. Direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi? zahvalila se na saradnji Adilu ef.  Rudanovi?u, predsjedniku Skupštine Grada Doboj Murvetu Bajraktarevi?u, sekretaru Osnovnog odbora „Merhameta“ Doboj Faketi Avdi?, doktoru Esadu Hasani?evi?u koji ve? 12 godina volontira u „Merhametovoj“ ambulanti.

Iftari su pripremljeni u „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji u Maglaju, uz pomo? volontera, u?enika Mješovite srednje škole Maglaj i njihove nastavnice Jasmine Loši? koji su pomagali  prilikom pripreme, pakovanja i serviranja iftara na terenu.

ZAHVALNOST KOMPANIJAMA „BIO ŠAMP“, MADI“, „OVAKO“, „DDI“, „NERI“ i MESNICI „SARI?“

Firma „BIO ŠAMP“ iz Šija, u op?ini Maglaj, donirala je Regionalnom odboru „Merhameta“ Maglaj 150 kilograma šampinjona koji su iskorišteni za pripremanje iftara u „Merhametovoj“ Javnoj kuhinji za 62 porodice koje su u stanju socijalne potrebe.

- Zahvaljujem se na vrijednim donacijama i kompanijama „MADI“ i „OVAKO“, firmi „DDI“ iz Busova?e, mesnici „Sari?“ iz Jelaha i firmi „Neri“ iz Maglaja - kaže direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi?.

 

 Jordan Wilkins Womens Jersey
Go to top