ORGANIZIRAN IFTAR I PODIJELJENO 200 PAKETA RVI TUZLANSKOG KANTONA

Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla, u saradnji sa Organizacijom Ratnih vojnih invalida (RVI) Tuzlanskog kantona, organizirao je iftar za ratne vojne invalide u „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji „Imaret“ u Tuzli. Za RVI je pripremljeno 200 iftara i podijeljeno je 200 prehrambenih paketa. Iftaru su prisustvovali i ratni vojni invalidi iz Brčko distrikta i manjeg bh. entiteta.

Predsjednik RVI Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović – Beli zahvalio je „Merhametu“ na dugododišnjoj saradnji i na brizi o ratnim vojnim invalidima i boračkoj populaciji.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić poselamio je predstavnike RVI Tuzlanskog kantona i izrazio zadovoljstvo zbog saradnje tuzlanskog „Merhameta“ sa Organizacijom RVI.  

Iftaru u „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji „Imaret“ u Tuzli prisustvovali su i ministar finansija u Vladi Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović, direktor Službe za zapošljavanje Senad Muhamedbegović i direktor Centra za maloljetničku delikvenciju Denis Husić.

Go to top Sam Steel Authentic Jersey