PAKETI ZA KORISNIKE „MERHAMETOVE“ NARODNE KUHINJE U MAGLAJU

Predstavnik organizacije „Most za Bosnu“ iz Njema?ke Ramiz Kadri? posjetio je Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj. Ova organizacija je za korisnike „Merhametove“ Narodne kuhinje obezbijedila vrijednu donaciju.

Tako je korisnicima Narodne kuhinje, u okviru ramazanskih aktivnosti, izvršena podjela paketa hrane i sredstava za higijenu za 62 porodice, ?ija je vrijdenost iznosila 3642 KM. Narodnoj kuhinji donirana je mašina za mljevenje mesa, u vrijednosti od 200 KM, kao i  namirnice za potrebe Narodne kuhinje, u vrijednosti 990 KM.

U znak zahvalnosti, Regionalni odbor „Merhamet“ Maglaj je organizirao iftar u prostorijama Narodne kuhinje za donatore i korisnike. Na iftaru su bili i na?elnik Op?ine Maglaj Mirsad Mahmutagi? i predstavnik organizacije „Most za Bosnu“ Ramiz Kadri? koji je tom prilikom obe?ao nastavak saradnje sa Regionalnim odborom „Merhameta“ Maglaj i najavio mogu?nost nabavke opreme za kuhinju.

- Zahvaljujemo se u?enicima Mješovite srednje škole Maglaj i nastavnici Jasmini Loši? koji su pomogli u pripremi iftara - kaže direktorica Regionalnog odbora "Merhameta" Maglaj Sanela Omerovi?.

Uprili?en je i sastanak u prostorijama Op?ine Maglaj, gdje su s na?elnikom Mahmutagi?em razgovarali Ramiz Kadri? i direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj. Razgovarano je o o budu?oj saradnji, kao i akciji pomo?i socijalno ugroženim porodicama kroz nabavku lijekova, zatim akciji prikupljanja pomo?i za djecu sa posebnim potrebama. Razgovarano je i o nabavci opreme za „Merhametovu“ Narodnu kuhinju i od drugim humanitarnim akcijama.

Ina?e, Ramiz Kadri? je humanitarac od 1994. godine i prijatelj Maglaja. Bio je prisutan u ovom gradu i za vrijeme poplava 2014. godine kada je iz Njema?ke dopremio pomo? poplavljenom stanovništvu ovog podru?ja.

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj primio je donacije za svoju Narodnu kuhinju, za pripremu iftara, od sljede?ih donatora: Mesne industrije „Madi“ Tešanj, Slasti?arne „Carigrad“ Maglaj, Pekare „Mimo“ Maglaj, zatim od hadžije Mustafe Top?i?a iz Kosove te od Ša?ire i Kadrije Bradari?a.

 Kyle Okposo Authentic Jersey
Go to top