PO?ELA OBUKA O SMANJENJU ŠTETE U VANREDNIM SITUACIJAMA

SARAJEVO, 16. aprila - U sarajevskom hotelu „Holiday“ po?ela je trodnevna obuka na temu „Organizovanje lidera u zajednici i smanjenje štete u vanrednim situacijama“ ?iji ?e polaznici biti predstavnici svih „Merhametovih“ Regionalnih odbora. U okviru ovog projekta, turske agencije TIKA, održat ?e se i obuka na temu „Edukacija dobrovoljaca za prvu pomo?“ u kojoj ?e, tako?e, u?estvovati „Merhametovi“ uposlnenici i volonteri.

Otvaraju?i prvi ciklus s obuke, direktor Ureda TIKA-e u Bosni i Hercegovini Omer Faruk Alimci predstavio je aktivnosti TIKA-e u Bosni i Hercegovini.

- Bosna i Hercegovina je izuzetno zna?ajna za Republiku Tursku i to smo pokazali i na taj na?in što smo 1995. godine ovdje otvorili Ured TIKA-e. U Bosni i Hercegovini smo realizirali oko 800 projekata. Jedan od tih projekata je upravo borba protiv elementarnih nepogoda. Posebno mjesto u našem djelovanju u Bosni i Hercegovini pripada „Merhametu“, koja je naša partnerska organizacija - kazao je Alimci. 

Ismail Gurlek, koji je zadužen za medijske projekte i obrazovanje u agenciji TIKA, kazao je da TIKA želi da proširi ovakve i sli?ne projekte.

- Želimo da prenesemo naše znanje i iskustva i da preuzmemo vaša iskustva. „Merhamet“ je nama posebno važna organizacija u ovom projektu. Polaznicima obuke ?e biti dodijlejni certifikati koji važe u svim zemljama Evropska unije – kazao je Gurlek.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? se zahvalio agenciji TIKA na povjerenju i dugogodišnjoj saradnji.

- TIKA je izuzetno važna za Bosnu i Hercegovinu jer je realzirala brojne projekte ?iji je cilj bio obnova i izgradnja infrastrukture u ovoj zemlji. Veoma važne projekte TIKA je realizirala i u saradnji s „Merhametom“. Pomenu?u dva najvažnija porjketa: jedan je rekonstrukcija rodne ku?e našeg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovi?a u Bosnaskom Šamcu. Zahvaljuju?i agenciji TIKA, mi danas imamo Muzej Alije Izetbegovi? u Bosanskom Šamcu. Tika je u rekonstrukciju te ku?e uložila oko 500.000 KM. TIKA je finansirala i rekonstrukciju „Merhametove“ Narodne kuhinje u Zenici, a uložila je i u naše poljoprivredno imanje u Zavidovi?ima. Ne?emo uraditi ni ono što je TIKA uradila u Bosni i Hercegovini nakon katastroflanih poplava koje su našu zemlju pogodile 2014. godine – kazao je Šahi? i zahvalio se agenciji TIKA, vlastima RepublikeTurske na ?elu sa Redžepom Tajipom Erdonaom, kao i turskom  narodu.

    

„MERHAMET“ ?E IMATI 50 CERTIFICIRANIH OSOBA 

Hajrudin Šahi? je kazao da ?e „Merhamet“ ?e imati 50 certificiranih osoba, odnosno lidera ?iji ?e cilj biti smanjenje štete u vanrednim situacijama: poplavama, klizištima, zemljotresima i drugim prirodnim katastrofama. Nakon ste?enog certifikata, koji ima internacionalnu važnost, „Merhametovi“ uposlenici ?e mo?i obavljati obuku i drugih osoba u Bosni i Hercegovini i u svijetu.

- Ina?e, „Merhamet“ posebnu pažnju posve?uje edukaciji svojih uposlenika i volontera i ovo je jedna u nizu edukacija koje ?e se realizirati u toku ove kalendarske godine, kao što je edukacija stranih jezika i edukacija iz materijalno finansijskog poslovanja – kazao je Šahi?.   

 Marlon Humphrey Jersey
Go to top