SUJELMAN UGLJANIN I RASIM LJAJI? PRUŽILI PODRŠKU „MERHAMETU“

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? prisustvo je sve?anom obilježavanju Dana bošnja?ke nacionalne zastave, Pazaru koje je održano ispred glavnog ureda Bošnja?kog nacionalnog vije?a u Novom Pazaru. Šahi? se, tokom boravka u Novom Pazaru, susreo sa predsjednikom Bošnja?kog nacionalnog vije?a Sulejmanom Ugljaninom.

Razgovarano je o saradnji Bošnja?kog nacionalnog vije?a i „Merhameta“, o realizaciji odre?enih zajedni?kih projekata u Novom Pazaru u toku mjeseca ramazana, kao i ostalih projekata koji imaju za cilj pružanje pomo?i osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koje „Merhamet“ pomaže u granicama svojih mogu?nosti.

Istaknuto je obostrano zadovoljstvo zbog budu?e saradnje. Ugljanin je obe?ao da ?e pomo?i „Merhametu“ u realizaciji njegovih projekata i istakao je važnu ulogu i zna?aj „Merhameta“ u Sandažku. Zahvalio je Šahi?u na brizi prema Bošnjacima u Sandžaku.

Predsjednik Šahi? boravio je nakon toga u Beogradu, gdje je razgovarao sa ministrom o Vladi Srbije Rasimom Ljaji?em. Šahi? je upoznao Ljaji?a sa aktivnostima i projektima „Merhameta“, kao i o „Merhametovim“ humanitarnim akcijama u Srbiji ?iji je cilj pomo? izbjeglicama iz Sirije i drugih zemalja u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji.

Ministar Ljalji? je izrazio poštovanje prema „Merhametu“ i njegovoj misiji i sikazao punu podršku ovoj humanitarnoj organizaciji. On je istakao da ?e se zauzeti da“Merhamet“ i u Sandžaku dobije status kakav zaslužuje, zbog njegovog zna?aja i veoma važnih aktivnosti u pomaganju socijalno ugroženim gra?anima.

  

 Ndamukong Suh Jersey
Go to top