„MERHAMETOVA“ JAVNA KUHINJA U DONJEM VAKUFU U „NOVOM RUHU“  

U prisustvu brojnih gra?ana, predstavnika op?ine i Islamske zajednice, te korisnika narodne kuhinje, u Donjem Vakufu je uprili?ena sve?anost povodom otvaranja „Merhametove“ nove Javne kuhinje i novih prostorija Osnovnog odbora „Merhameta“ Donji Vakuf. Obnovljena kuhinja sada ima vrhunske uslove za korisnike usluga i zaposlenike.

Na?elnik Op?ine Donji Vakuf Huso Suši? kazao je da su stare prostorije „Merhametove“ Javne kuhinje bile neuslovne i da je bilo prijeko potrebno da se „Merhametu“ omogu?e bolji uslovi za rad.

- Zahvaljujem se donatorima koji su pomogli ure?enje prostorija. Ne?emo stati na ovome. Planiramo omogu?iti otkup ovih prostorija kako bi one postale vlasništvo „Merhameta“ - kazao je Suši? za medije koji su propratili ovaj doga?aj.

On je pozvao gra?ane i privrednike Dnjeg Vakufa da pruže podršku „Merhametu“ i pomognu mu u njegovim aktivnostima.  

?lan Upravnog odbora „Merhameta“ Timur Numi? je izrazio zadovoljstvo što ?e korisnici ubudu?e imati puno bolje uslove u „Merhametovoj“ novoj Javnoj kuhinji, ali i kvalitetnije obroke.

- Otvaranje ovako reprezentativne Javne kuhinje u Donjem Vakufu je zaista doga?aj za radovanje. Ja sam presretan zbog toga. Zahvaljujem se op?inskim vlastima u Donjem Vakufu, na ?elu sa na?elnikom Husom Suši?em, kao i glavnom imamu Seadu ef. Slipcu na senzibilitetu i podršci aktivnostima „Merhameta“ - kazao je Numi?.

Kenan Vrbavnjac, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik, pod ?ijom ingerencijom je Osnovni odbor „Merhameta“ Donji Vakuf, zahvalio se svim donatorima koji su pomogli da „Merhametova“ Narodna kuhinja u ovom gradu dobije „novo ruho“.

- Sa novim, puno boljim uslovima, vra?amo dostojanstvo našim korisnicima u Donjem Vakufu. Posebno bih se zahvalio Kemalu ?olaku koji je bio najve?i donator u obnovi naše kuhinje. Zahvaljujem se i bivšem sekretaru Osnovnog odbora „Merhameta“ Donji Vakuf koji je zaslužan što se „Merhamet“ u ovom gradu održao i opstao, a novom sekretaru Aidu Slipcu želim da oja?a rad „Merhameta“ - kazao je Vrbanjac.

Novi sekretar Osnovnog odbora „Merhameta“ Donji Vakuf Aid Slipac je, tako?e, zahvalio svim donatorima koji su omogu?ili da „Merhamet“ dobije puno bolju i uslovniju Narodnu kuhinju. Slipac je naglasio da ?e se u ovoj kuhinji svakodnevno hraniti 158 korisnika.

Korisnicima „Merhametove“ Narodne kuhinje u Novom Vakufu, koji su prisustvovali sve?anosti, podijeljeni su prigodni paketi.

URU?ENA PRIZNANJA I ZAHVALNICE DONATORIMA

Na sve?anosti povodom otvaranja „Merhametove“ Narodne kuhinje u Donjem Vakufu, Regionalni odbor „Merhameta“ Travnik uru?io je priznanja i zahvalnice donatorima i zaslužnim pojedincima.  

„Merhametova srebrna plaketa“ uru?ena je vlasniku firme „PROMO - montažne ku?e“ Donji Vakuf Kemalu ?olaku, kao najve?em donatoru prilikom adaptacije kuhinje.

Zahvanice su dobili na?elnik Op?ine Donji Vakuf Huso Suši?, glavni imam Esad ef. Slipac, dugogodišnji predsjednik Oosnovnog odbora „Merhameta“ Donji Vakuf Hasan Muratbegovi? i kuharica u penziji Alma Sara?.   

Zahvalnice su dobili i: Rijad ?ajdin, Ibrahim Vin?evi?, Akif Verem, Abdulah ?epalo, Emir Hajder, Mustafa Veli?, Ernad Smaji? i Nazif Dadi?.

    

    

    

 

 

 Roger Lewis Jersey
Go to top