POSJETA BOŠNJACIMA PORIJEKLOM IZ BOSNE I HERCEGOVINE 

Delegacija HO „Merhamet“ MDD, koju su ?inili predsjednik Hajrudin Šahi?, ?lana Upravnog odbora Timur Numi?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Albaniji i donedavni konzul Ambasade Bosne i Hercegovini u Crnoj Gori Muharem Zejnulahu, posjetili su mjesta Šijak i Borak u kojima žive Bošnjaci, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Delegacija „Merhameta“ obišla je nekoliko porodica i ljubazne doma?ine upoznala s radom i aktivnostima „Merhameta“ te o planovima da se osnuje „Merhamet“ Albanije.

Murat Guzin, porijeklom iz Ljubuškog, izrazio je zadovoljstvo posjetom delegacije iz Bosne i Hercegovine. On je naglasio da su Bosanci i Hercegovici, koji su se prije više od jednog stolje?a nastanili u Albaniji, uspje?i sa?uvati jezik, kulturu i svoj identitet, i pored rigidnog višedecenijskog režima Envera Hodže.

Delegaciju „Merhameta“ ugostio je na svom imanju i prof. dr. Abdulah Kapetanovi?, jedan od najuglednijih gra?ana Albanije, bivši zamjenik rektora Univerziteta u Tirani. Profesor Kapetanovi? je kazao da su Bošnjaci u Albaniji od 2005. godine dobili dozvolu da u školama u?e bosanski jezik.

Hajro Mi?evi?, tako?e Bošnjak porijeklom iz Bosne i Hercegovine, sa svojom porodicom je ugostio delegaciju „Merhameta“, u porodi?nom restoranu „Sarajevo“, gdje se okupljaju gra?ani porijeklom iz Bosne i Hercegovine i gdje se, gotovo isklju?ivo, govori bosanski jezik.

 Sam Hubbard Authentic Jersey
Go to top