„MERHAMET“ U GLAMO?U U NOVIM PROSTORIJAMA I S NOVIM PLANOVIMA

Osnovni odbor „Merhameta“ Glamo? „uselio“ se u nove prostorije, u zgradi Medžlisa Islamske zajednice Glamo?. Prigodnoj sve?anosti, povodom zvani?nog otvaranja „Merhametove“ kancelarije prisustvovali su predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, ?lan Upravnog odbora Timur Numi?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac, sekretar osnovnog odbora „Merhameta“ Glamo? Semir Zeljkovi? te glavni imam Muhamed ef. Dragolov?anin, poslanik u Skupštini Kantona 10 Arif Kova?evi? i predsjednika BZK „Preporod“ Amel Saltaga.

Glavni imam Muhamed ef. Dragolov?anin izrazio je zadovoljstvo što je Medžlis Islamske zajednice Glamo? u svojim prostorijama, pod istim krovom objedinio sve bošnja?ke organizacije u tom gradu. Tako su, osim „Merhameta“, u zdradu Medžlisa Islamske zajednice Glamo? smješteni i BZK „Preporod“ te Stranka demokratske akcije.

Efendija Dragolov?anina dao je punu podršku „Merhametu“ te naglasio zna?aj ove humanitarne organizacije na podru?ju Glamo?a, kao i cijele BiH. 

- Neophodna je dobra saradnja bošnja?kih organizacija, da budemo jedni uz druge, kako  bismo bili snažniji, jer u Glamo?u ima oko 1.000 Bošnjaka i zato je naše jedinstvo itekako potrebno - poru?io je ef. Dragolov?anin.  

Sli?nog je mišljenja i poslanik u Skupštini Kantona 10 Arif Kova?evi?, koji je naglasio da bošnja?ke organizacije u Glamo?u dobro rade.  

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i ?lan Upravnog odbora ove humanitarne organizacije Timur Numi? upoznali su doma?ine s aktivnostima i planovima „Merhameta“. Istakli su zna?j saradnje „Merhameta“ i drugih bošnja?kih organizacija u Glamo?u.

- Drago mi je što je „Merhamet“ ponovo zaživio u Glamo?u. Potrebno je tražiti projekte na kojima ?e se zajedni?ki raditi, prije svega izraditi socijalnu kartu u ovom gradu, da se ta?no zna koliko ima osoba i porodica koje su u stanju socijalne potrebe, kako bismo pomogli tim ljudima u o?uvanju njihovog dostojanstva. Potrebno je animirati mlade osobe u Glamo?u, razvijati kod njih osje?aj solidarnosti. Imate moju punu podršku - kazao je Šahi?.

Delegacija „Merhameta“, jedno sa svojim doma?inima, posjetila je tri socijalno ugrožene porodice i uru?ila im pakete sa prehrambenim artiklima i sredstvima za higijenu. Pakete je, izme?u ostalih, dobila Faketa ?ug, koja je samohrana majka šestero djece, a ?iji je suprug nedavno preminuo. Svojom hedijom „Merhamet“ je obradovao i stari bra?ni par, Saliha i Ša?iru ?ar koji, tako?e, jedva preživljavaju.    

Ovom akcijom „Merhamet“ je, na svoj na?in, najavio ve?u brigu o socijalno ugroženim gra?anima Glamo?a

Fatiha za bošnja?ke žrtve i obilazak ostataka Džamije Sultana Mehmeda Fatiha

Delegacija „Merhameta“ je, zajedno sa doma?inima, obišla spomen-obilježje glamo?kim šehidima i prou?ila fatihu za žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali i bošnja?ke žrtve iz Drugog svjetskog rata.

Nakon toga, delegacija je obišla i Tabiju u Glamo?u te ostatke porušene Džamije Sultana Mehmeda Fatiha.

    

Posjeta budu?oj "Merhametovoj" narodnoj kuhinji u Donjem Vakufu

Predsjednik HO "Merhameta" MDD Hajrudin Šahi?, ?lan Upravnog odbora Timur Numi? i direktor Regionalnog odbora "Merhameta" Travnik posjetili su i budu?u "Merhametovu" kuhinju u Donjem Vakufu. Renoviranje prostorija u kojima ?e biti narodna kuhinja je pri kraju, tako da ?e ona vrlo brzo zablistati u punom sjaju. Delegacija "Merhameta" je izrazila zadovoljstvo dosadašnjim radovima na adaptiranju prostora u kojem ?e se uskoro hraniti socijlano ugroženi gra?ani Donjeg Vakufa.

   

 Kyle Juszczyk Jersey
Go to top