ŠAHIĆ I VRBANJAC OBIŠLI SIRIJSKE IZBJEGLICE U BEOGRADU

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac posjetili su izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja u Centru za azil „Krnjača“ nedaleko od Beograda.

Delegacija „Merhameta“ razgovarala je sa predstavnicima Komesarijata za izbjeglice i migracije i sa porodicama koje su utočište našle u Centru za azil „Krnjača“, u kojem boravi oko 800 izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja Bliskog istoka.

Šahić i Vrbanjac su obišli i paviljone i restoran kako bi se što bolje upoznali sa uslovima u kojima žive izbjeglice i sa potrebama izbjegličkih porodica.

Posjeta Centru za azil „Krnjača“ organizirana je uočio velike humanitarne akcije koju pripremaju HO „Merhamet“ MDD i „Merhamet“ Njemačke. Cilj akcije je dopremanje konvoja pomoći za sirijske izbjeglice u Centru za azil „Krnjača“, kao i u izbjegličkim centrima u Sjenici i Tutinu.

- “Merhamet” ovim nastavlja sa pružanjem pomoći izbjeglicama iz Sirije i drugih zemalja koje su utočište našle u Srbiji i Hrvatskoj.  “Merhamet” je do sada, u nekoliko konvoja, uputio značajnu pomoć izbjeglicama u Beogradu i Tutinu. Za izbjeglice u Beogradu organizirali smo i finansirali pripremanje obroka u kuhinji beogradske Bajrakli džamije. Cilj na je da kontinuirano pomažemo izbjegličke porodice kako bismo pomogli u očuvanju njihovog dostojanstva – izjavio je Hajrudin Šahić.

“Merhamet” već četiri godine pomaže i sirijske izbjeglice u kampovima u Republici Turskoj. Ova humanitarne organizacija je do sada uputila 370 tona mesa za izbjeglice u Turskoj, a prije četiti godine, u zajedničkoj akciji sa Islamskom zajednicom u BiH, “Merhamet” je sirijskim izbjelicama u kampovima kod grada Šanliurfa dostavio pomoć od 280 mašina za pranje rublja i jedan kontejner sa sudoperama.

    

Go to top