POSPJEŠIVANJE SARADNJE „MERHAMETA“ SA NJEMA?KIM „MALTESERIMA“

Predsjednik Šahi? i direktorica Omerovi? ugostili su istog dana i predstavnike „Merhametove“ partnerske organizacije „Malteser“ iz Njema?ke Johannesa Hilsea i Jurgena Briegela. Sa gostima iz Njema?ke razgovarano je o proširivanju saradnje izme?u ove dvije humanitarne organizacije, koja traje više od jedne decenije. Razmatrana je mogu?nost zajedni?kog djelovanja kroz nove projekte.

- Odnosi „Maltesera“ i „Merhameta“više nisu samo partnerski, nego i prijateljski – kazao je Šahi?.

Predstavnici „Maltesera“ su naglasili da je zadovoljstvo sara?ivati sa „Merhametom“ koji je, kako su kazali, veoma pouzdan partner „Maltesera“.

Predstavnici „Merhameta“ su, zajedno sa gostima iz Njema?ke, posjetili i na?elnika op?ine Maglaj Mirsada Mahmutagi?a, koji se zahvalio ovim humanitarnim organizacijama za sve što su u?inili za Maglaj i njegove gra?ane. 

 Nick Vigil Jersey
Go to top