U JANUARU I FEBRUARU PODIJELJENO VIŠE OD 53.000 OBROKA

Regionalni odbor “Merhameta” Sarajevo je tokom januara i februara 2017. godine imao brojne aktivnosti. Izme?u ostalog, korisnicima Javne kuhinje “Imaret” podijeljeno je 38.456 toplih obroka i 14.640 suhih obroka.  Pored redovnih obroka, korisnicima su podijeljeni i pakovanja keksa “Tops”, kao i tostni za?injeni hljeb.

- S obzirom na ekonomsku i socijalnu situaciju u Bosni i Hercegevini, u ovoj godini o?ekujemo porast korisnika naše javne kuhinje. Nadamo se da ?emo uspjeti odgovoriti na potrebe i izazove koji se pred nama - kazao je direktor Rergionalnog odbora “Merhameta” Sarajevo Munib Bujak.

Podjela obroka u Narodnoj kuhinji “Imaret” 

Regionalni odbor “Merhameta” Sarajevo redovno provodi i projekat „Ku?na njega“.

- U okviru ovog projekta brojimo 140 korisnika sa podru?ja sarajevskih op?ina Novi Grad i Centar i trudimo se i u ovoj godini uspješno implementirati ovaj projekat - kaže Bujak.

Korisnicima su u februaru podijeljeni prehrambeni paketi, u vrijednosti od 4.200 KM. Tako?e, kupljeni su im i podijljeni lijekovi u iznosu od 497 KM. Svaki korisnik je dobio prehrambeni paket, dok se lijekov korisnicima projekta “Ku?na njega” dijele po potrebi i na osnovu bolesti korisnika.

Posjeta korisnicima ku?ne njege 

I u ovoj godini na projektu ?e, pored koordinatora i medicinske sestre, raditi i deset volontera.

Projekat „Misli i ?ini dobro“, kaže Bujak, jedan je od važnih projekata Regionalnog odbora “Merhameta” Sarajevo.

- I u ovoj godini, trudit ?emo se da ne zaboravimo na ugroženu populaciju, odnosno na one gra?ane koji, zbog odre?enih razloga, ne mogu biti korisnici naše Javne kuhinje “Imaret”. Tako smo u februaru korisnicima u Novom Gradu podijelili 50 prehrambenih paketa, korisnicnima na podru?ju Ilidže 30, Ilijaša 15 te na podru?ju op?ine Centar 50 prehrambenih paketa.

 Donald Stephenson Jersey
Go to top