BESKU?NICIMA OSIGURANI BESPLATNO KUPANJE, ŠIŠANJE I LJEKARSKI PREGLED

TRAVNIK (Anadolu Agency) - U Travniku je nedavno po?ela realizacija projekta "?isto?a i zdravlje - Javno kupatilo" namijenjenog socijalno ugroženim gra?anima, a rije? je o prvom takvom projektu na podru?ju BiH koji je realizovao Regionalni odbor Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" Travnik, koji ima za cilj da se besku?nicima i socijalno ugroženom stanovništvu pruže što bolji uslovi za održavanje higijene i zdravlja, javlja Anadolu Agency (AA).

Projekt "?isto?a i zdravlje" podrazumijeva besplatne usluge socijalno ugroženim gra?anima, kao što su kupanje, pranje i sušenje garderobe, pregled ljekara, pregled stomatologa, šišanje, podjela novog veša, savjetovanje ginekologa za žene i dnevni boravak.

Hajrudin Šahi?, predsjednik HO „Merhamet“ MDD, istakao je da je ovo dobrotvorno društvo od po?etka postojanja nastojalo i uspijevalo pomo?i sve one kojima je pomo? potrebna. Kako je kazao, od završetka rata, realizovano je mnogo projekata, ali za ovaj kaže da je jedan od najhumanijih u historiji Društva.

- Mi ve? više od 20 godina pomažemo našim korisnicima, izme?u ostalog, kroz jedan topli obrok, a u razgovoru s njima vidjeli smo da postoje i zahtjevi za druge vrste pomo?i. Jedan od tih projekata je pružanje zdravstvene zaštite, da omogu?imo onima koji nemaju, nažalost, nikakvih uslova da održavaju higijenu prije svega što se ti?e kupanja, šišanja, pružanja medicinske zaštite, odmor u našim prostorijama i naravno, razgovor s tim ljudima - istakao je Šahi?.

Iz „Merhameta“ nastoje da sli?ne projekte u skorijoj budu?nosti provedu i u drugim bh. gradovima, a jedan od važnih na kome trenutno rade je osiguranje sredstava za otvaranje ku?e za smještaj besku?nika u Travniku. 

Jedan od prvih i redovnih korisnika ove ku?e u Travniku je 37-godišnji Smajo Karali? iz Donjeg Vakufa. Dolazi, prije svega, kako bi se okupao, jer u sobi gdje živi sa svojom suprugom i 14-godišnjim sinom Harisom, koji ima zdravstvenih i mentalnih poteško?a, takvo nešto nema gdje u?initi.

Jedan od prvih koji se ponudio dobrovoljno pružiti ljekarsku pomo? sa svojim timom je i Direktor Doma zdravlja u Travniku dr. Nurdin Šatrovi?. 

"Od prvog dana sam dobrovoljno podržao projekt. Bio je davno nekad sli?an me?unarodni projekt, ali ovaj je jedinstven. Ovdje ?e sva socijalno ugrožena lica mo?i dobijati besplatnu pomo?, savjet, upute za dalja lije?enja. Uslovi su jako dobri, a uskoro ?e nam sti?i Elektrokardiogram (EKG) i stomatološka stolica", kazao je Šatrovi?.

Osim ku?e ?isto?e i zdravlja u Travniku djeluje i „Merhametova“ narodna kuhinja, a koja dnevno podijeli 670 toplih obroka. Osim u Travniku aktivne su i narodne kuhinje u Novom Travniku, Donjem Vakufu i Jajcu.

Po svoj jedini dnevni obrok svakodnevno dolaze korisnici svih nacionalnosti teškog socijalnog statusa. Ve? dvadeset i pet godina po ru?ak dolazi Sead ?eli? (64) iz Travnika. Narodna kuhinja mu mnogo zna?i, budu?i da živi sa socijalom od 100 maraka, od koje sebi ne može priuštiti ni najosnovnije.

Link:

http://aa.com.tr/ba/%C5%BEivot/travnik-besku%C4%87nicima-osigurani-besplatno-kupanje-%C5%A1i%C5%A1anje-i-ljekarski-pregled/736725

 Denico Autry Womens Jersey
Go to top