VRIJEDNE DONACIJE ZA NARODNU KUHINJU

Narodne kuhinje u sastavu Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj proteklih dana su primile nekoliko vrijednih donacija iz zemlje i inostranstva. Humanitarni fond „Atlanta“  koji djeluju u okviru džemata Zajednice Bošnjaka Džordžije (SAD), u saradnji sa TV „Istina“ i urednicom Munirom Džabija, donirao je nov?anu pomo? „Merhametovim“ kuhinjama.

Direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi? zahvalila se na vrijednoj donaciji Fadilu Cvrku, predsjedniku Humanitarnog fonda „Atlanta“  koji djeluju u okviru džemata Zajednice Bosnjaka Džordžije (SAD).

Tim povodom, Sanelu Omerovi? i Maniru Džabija primio je na?elnik op?ine Maglaj Mirsad Mahmutagi?. 

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj dobio je donaciju i od samostalne mesarske radnje „Sari?“, ?iji je vlasnik Rifkija Sari?. Ova mesarska radnja donirala je salama i hrenovke, u vrijednosti od 430 KM, za korisnike Narodne kuhinje u Maglaju.

Regionalnom odboru „Merhameta“ Maglaj pet tona brašna donirala je humanitarna organizacija „Pomozi.ba“. Ovo brašno je namijenjeno „Merhametovoj“ kuhinji u Zavidovi?ima.

 Arian Foster Jersey
Go to top