ZA NARODNU KUHINJU PRIKUPLJENO VIŠE OD 4.000 KONVERTIBILNIH MARAKA

“Akcija Online” – emisija “Život na ?ekanju” i Regionalni odborom “Merhameta” Maglaj organizirali su, u subotu 14. januara, humanitarni koncert ?iji je cilj bio prikupljanje sredstava za „Merhametovu“ Narodnu kuhinju u Maglaju. Humanitarni koncert „Pjesmom za narodnu kuhinju“ održan je u holu Mješovite srednje škole Maglaj, s kojom maglajski „Merhameta“ ima izuzetnu saradnju.

- Koncert je organiziran na inicijativu naše sugra?anke Senade Salkanovi? i urednika emisije „Život na ?ekanju“ Melihe i Mirsada Hadži?a. Namjera je bila da od prikupljenih sredstava sa humanitarnog koncerta kupimo nedostaju?u opremu za našu kuhinju. Na koncertu smo, od prodaje ulaznica i ostalih donacija, uspjeli prikupiti 4022,89 KM. Nov?ane donacije dobili smo od žena džemata „Ostfold“ iz Norveške, Humanitarne organizacije „Medaljon“ iz Austrije, kao i od Mustafe i Muhameda Top?i?a, Afana Hamidovi?a i Besime Mulasmaji? iz Maglaja - kazala je direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi?.

Humanitarnom koncertu u Maglaju prisustvovao je i predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, koji se zahvalio svima koji su se odazvali i pomogli akciju.

- Svi ve?eras imamo razloga da budemo sretni i da osje?amo zadovoljstvo. Sre?a je kad osjetite da ste nekome pomogli. Zato želim da tu sre?u podijelimo ve?eras svi zajedno jer smo u?inili nešto za dobrobit onih koji o?ekuju našu pomo? - poru?io je Šahi?. 

 

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj je na kraju koncerta uru?io zahvalnice svim izvo?a?ima programa, inicijatoru akcije Senadi Salkanovi?, urednicima emisije „Život na ?ekanju“ Melihi i Mirsadu Hadži?u, Mješovitoj srednjoj školi Maglaj, nastavnici Jasmini Loši? i u?enicima frizerske struke koji su prodavali ulaznice i nesebi?no pomogli da i ova „Merhametova“ akcija uspije. Zahvalnice su uru?ene i volonterki Amiri Musaefendi?, Udruženju „Cicmanka“ iz maglajskog naselja Novi Šeher, firmama „Saraj milk“, „Bontex“, „HM promet“ i Studio-3D“ Maglaj, kao i Mustafi Top?i?u i Afanu Hamidovi?u.

Posjetioci su imali priliku da uživaju u bosanskim jelima koja su, specijalno za ovu priliku,  pripremile ?lanice Udruženja žena „Cicmanka“.

Obzirom da se emisija „Život na ?ekanju“ emituje i u inozemstvu, akcija prikupljanja pomo?i za „Merhametovu“ Narodnu kuhinju se nastavlja.

Dio atmosfere sa humanitarnog koncerta „Pjesmom za narodnu kuhinju“ možete pogledati na sljede?m linku:

http://akcijatv.net/2017/01/15/zivot-na-cekanju-4000-km-za-narodnu-kuhinju-u-maglaju/

 

      

      

 Stephen Hauschka Womens Jersey
Go to top