BEGO GUTI? DAO PUNU PODRŠKU REGIONALNOM ODBORU „MERHAMETA“ TUZLA

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Guti? i ministrica za rad socijalnu politiku i povratak Danijela Simi? posjetili su Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla. Kako su naglasili tokom posjete, na taj na?in su željeli dati punu podršku „Merhametu“ i poru?iti kako ?e Vlada Tuzlanskog kantona nastaviti kontinuirano pomagati rad „Merhametove“ Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli.

U okviru posjete Regionalnom odboru „Merhameta“ Tuzla premijer Guti? i ministrica Simi? su informisali direktoricu Odbora Mensuru Husanovi? da je Vlada Tuzlanskog kantona odobrila 250.000 KM za finansiranje rada Narodne kuhinje „Imaret“ u 2016. godini, a da ?e u 2017. godini obezbijediti 315.000 KM. Ovo je, kako je re?eno, najve?a pojedina?na donacija za pružanje ovog vida socijalne pomo?i, što Vladu ujedno ?ini i najve?im donatorom Kuhinje. 
- Imaju?i u vidu broj korisnika „Merhametove“ Narone kuhinje „Imaret“ i njihov socijalni status, naš je moralni zadatak da, u skladu sa našim mogu?nostima, pomognemo rad i pružanje ovog vida socijalne pomo?i - rekao je tokom sastanka premijer Guti?, te dodao da i sve lokalne zajednice, privredni subjekti, ali i fizi?ka lica trebaju pokazati više osjetljivosti i solidarnosti. 
Tokom sastanka su, pred brojnim medijima, pozvali pravna i fizi?ka lica u Tuzlanskom kantonu da se, tako?e uklju?e, i prema svojim mogu?nostima pomognu dalji rad Narodne kuhinje „Imaret“ kako ne bi došlo do smanjenja broja korisnika usluga ove kuhinje, a rije? je o socijalno ugroženim gra?anima.

Tokom sastanka, razgovaralo se i o mogu?nostima unapre?enja djelovanja „Merhameta“ u cilju pružanja još kvalitetnije pomo?i i zaštite socijalno ugroženog stanovništvu i u op?inama gdje ne postoje punktovi Narodne kuhinje „Imaret“.

 Kasperi Kapanen Authentic Jersey
Go to top