„MERHAMET“ U GORAŽDU POZICIONIRATI NA ADEKVATAN NA?IN

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Emir Okovi? i ministar za rad, socijalno staranje, zdravstvo i raseljena lica Damir Du?i? primili su predsjednika HO „Merhamet“ MDD Hajrudina Šahi?a, ?lana Upravnog odbora Timura Numi?a i direktora Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde Šemsudina Kuljuha.

Numi? je tokom sastanka sa premijerom Okovi?em i ministrom Du?i?em poru?io da „Merhamet“ želi biti desna ruka  Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u socijalnoj politici te da pomogne da se socijalno ugroženim gra?anima u ovom kantonu sa?uva dostojanstvo i omogu?i im život dostojan ?ovjeka.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? je naglasio da „Merhamet“ treba da ima zasluženu poziciju u društvu, pa i u Vlade Bosansko-podrinjskom kantonu.

Premijer Emir Okovi? kazao je da više nema nikakvog razloga da „Merhamet“ u Goraždu ne bude pozicioniran na adekvatan na?in.

- Podržavam „Merhamet“ i njegove aktivnosti i adekvatno pozicioniranje „Merhameta“ bit ?e moj zahjtev i namjera. „Merhamet“ to zaslužuje - istakao je premijer Okovi?.

Delegaciju „Merhameta“ primio je i na?elnik Op?ine Goražde Muhamed Ramovi? sa svojim saradicima. Hajrudin Šahi? i Timur Numi? su upoznali na?elnika Ramovi?a s „Merhametovim“ aktivnostima i budu?im planovima, pogotovu u Goraždu.

Timur Numi?e je i na ovom sastanku izrazio o?ekivanje da „Merhamet“ u Goraždu bude adekvatno pozicioniran.

Na?elnik Ramovi? je kazao da dobro poznaje rad „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini, ali i van naše zemlje, kao i aktivnosti „Merhameta“ u Goraždu te da podržava ovu humanitarnu organizaciju. Ramovi? je obe?ao adekvatnu podršku goraždanskom „Merhametu“.

 

 Lane Johnson Authentic Jersey
Go to top