„MERHAMET“ PRVI POMOGAO UNESRE?ENOJ PORODICI MEJRI?

Regionalni odbor „Merhamet“ Maglaj prvi je pritekao u pomo? porodici Mejri? iz Tunjica (op?ina Maglaj) ?iji je dom stradao u požaru. Naime, ?etvero?lana porodica Mejri?, Vahid, njegova supruga Almedina, sin Emelin i sestra Mirela iz Tujnice ostali su bez krova nad glavom usljed požara koji je u kasnim satima odnio apsolutno sve. Ostalo im je samo ono što su imali na sebi.

Pri tome, dje?ak Emelin je bolestan i uskoro treba na operaciju. Novac koji su danima odvajali za njegovo ozdravljenje je tako?er izgorio.

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj nakon saznanja o nesretnom slu?aju odmah je reagirao. Predstavnici maglajskog „Merhameta“, na ?elu sa direktoricom Sanelom Omerovi?,  posjetili su porodicu Mejri? u privremenom smještaju i uru?ili joj interventnu pomo?. „Merhamet“ je unestre?enoj porodici obezbijedio dvosjed, stolice, fotelje, madrace, kamin na ?vrsto gorivo, deke, jorgane, jastuke, tepihe, hranu, sredstva za higijenu, odje?u i obu?u.

- Nastojimo animirati privrednike i gra?ane da nam se pridruže i da zajedno pomognemo porodici Mejri? - kazala je direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi?.

Na intervenciju na?elnika op?ine Maglaj Mirsada Mahmutagi?a, porodici Mejri? obezbije?en je privremeni smještaj i radit ?e se na tome, da se što prije usele u svoj dom.
Na?elnik Mahmutagi? zahvalio se „Merhametu“ na interventnoj akciji i pomo?i koju je uru?io porodici Mejri? te izrazio nadu da ?e i drugi podržati „Merhametovu“ akciju.

 

 

 Sebastian Janikowski Authentic Jersey
Go to top