HAJRUDIN ŠAHI? U EMISIJI „KONTEKST“

Procjenjuje se da bi dvije milijarde ljudi moglo biti nahranjeno kada se viškovi hrane ne bi bacali širom svijeta. Gdje završavaju viškovi hrane u zemljama regije? Kako velike supermarkete i restorane podsta?i da hranu koja je pred istekom roka upotrebe doniraju osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život? 

O ovoj temi u emisiji „Kontekst“ televizije Al Jazeera Balkans govorili su predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, koordinatorka za sponzorstva, donacije i odnose sa javnoš?u Banke hrane Beograd Milana Blaži? i koordinator Inicijative Oslobodimo doniranje hrane PDV-a i platforme Mreža hrane - Zoran Grozdanov.

Voditelj emisije je Marina Ri?i?.

Emisiju možete pogledati na sljede?m linku:

http://balkans.aljazeera.net/video/kontekst-viskovi-hrane

 Marcus Cannon Womens Jersey
Go to top