MALIŠANI IZ VRTI?A I SREDNJOŠKOLCI POMAŽU RAD NARODNE KUHINJE

Povodom Me?unarodnog dana humanitarnog dana, 23. novembra, Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj posjetili su mališani iz predškolske ustanove „Dje?iji osmijeh“ Maglaj te, kao svoj dobrinos radu „Merhameta“ kao i njegove Javne kuhinje u Maglaju, uplatili kolektivnu ?lanarinu.

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj posjetili su i u?enici frizerske struke prvog i tre?eg razreda Mješovite srednje škole Maglaj te, zajedno s nastavnicom Jasminom Loši?, korisnike „Merhametove„ Javne kuhinje obradovali kola?ima, vo?em, odje?om,. U?enici su potom donirali odre?enu koli?inu namirnica za „Merhametovu“ Javnu kuhinju.

Kako je naglašeno, u?enici frizerske struke Mješovite srednje škole Maglaj nastavit ?e sa svojom, sada ve? redovnom akcijom, besplatnog šišanja korisnika „Merhametove Javne kuninje.

 Henrik Zetterberg Authentic Jersey
Go to top