OSNOVAN „MERHAMET“ AUSTRIJE

U austrijskom gradu Graz je, 20 oktobra 2016. godine, održana Osniva?ka skupština „Merhameta“ Austrije, na kojoj su izabrani ?lanovi Upravnog odbora i predsjednik Udruženja. Za predsjednika „Merhameta“ Austrije, ?ije ?e sjedište biti u Grazu, jednoglasno je izabran Edin Hasanovi?, za potpredsjednika Ela Hodži?, kao i ?lanovi Upravnog odbora Ibrahim Hajdarevi?, Adnan Kuljuh i Irnis Kanuri?.

Prethodno je u Grazu održano niz aktivnosti ?iji je cilj bio prezentiranje aktivnosti HO „Merhamet“ MDD u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, kao i osnivanje „Merhameta“ u Austriji.

Grazu je izabran kao sjedište „Merhameta“ Austrije s obzirom na zna?aj ovog grada i njegovu historijsku povezanost sa Bosnom i Hercegovinom, ali i zbog ?injenice da u ovom austrijskom gradu živi oko 10.000 Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine koji djeluju u okviru dva velika džemata. Jedan je džemat „Islamski kulturni centar Graz“, osnovan 1991. godine („Islamisches Kulturzentrum Graz“), a drugi je džemat „Bošnjak“ Graz, odnosno Udruženje Bošnjaka Štajerske (Verein der Bosniaken Steiermark) koji uglavnom okuplja Krajišnike.

 

Edin Hasanovi?: Jednoglasno izabran za predsjednika 

Tim povodom predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i ?lan Upravnog odbora Timur Numi? održali su sastanke sa predstavnicima oba džemata i predstavili ideju i nijet da se u Grazu osnuje „Merhamet“. Nakon toga, održan je sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje „Merhameta“ u ovom austrijskom gradu na kojem je jednoglasno podržana ideja o osnivanju ove humanitarne organizacije.

Ocijenjeno je kako ?e osnivanje „Merhameta“ u Grazu biti veoma zna?ajno, ?ime ?e biti postavljeni temelji za širenje mreže „Merhameta“ širom Austrije u onim dijelovima ove zemlje u kojima postoje organzirane bošnja?ke zajednice. 

- „Merhamet“ je jedna velika porodica i želimo da dio te porodice bude i budu?i „Merhameta“ Austrije i da kroz ovu, 103. godine staru bošnja?ku instituciju, zajedno pomažemo onima u Bosni i Hercegovini kojima je pomo? potrebna - poru?io je Šahi?.

 Kevin Labanc Jersey
Go to top